:
:
:
:
...Loading...

הקלטות - כללי

• הקפד להגיע מוכן. דע מה אתה רוצה להספיק ועל מה אפשר לוותר. תכנן לו”ז.
• הכן את האולפן מבעוד מועד. עוד לפני שהנגנים מגיעים, מקם וחבר את המיקרופונים והאזניות. בדוק שהכול עובד בצורה תקינה ופתור בעיות אם יש (ותמיד יש).
• וודא שהאזניות תקינות. שאין ניתוקים ורשרושים ושהכבל מספיק ארוך כדי שהנגן יישב בנוחות.
• הכן בחדר ההקלטה זוג אזניות נוסף עבור עוזר הטכנאי שיעזור בכיוון המיקרופונים.
• הקפידו על כיוון כלי הנגינה בעזרת טיונר כל כמה טייקים.
• בסיום ההקלטה הקפידו על קיפול מסודר של כל הציוד, החזרת מיקרופונים למקום, קשירת הכבלים, קיפול תקין של הסטנדים, איפוס הקונסולה וכיבוי כל הציוד.
• במידה ועשיתם שינויים בחיווט, הקפידו להחזיר הכול למצב שבו קיבלתם את האולפן (NORMALY CONNECTED).


:
:
:
:
...Loading...


טכניקות הקלטה בסטריאו

הנחיות להקלטה בסטריאו

טכניקות הקלטה במונו

הנחיוח להקלטה במונו

הקלטת תופים

הנחיות להקלטת תופים
בחר סוג חיפושselect
בחר קטגוריהselect
בחר תת קטגוריהselect