:
:
:
:
...Loading...

קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 4

קיובייס Cubase


סרגל הכלים העליון

קיובייס תפריט כלים עליון

 - SOLO EDITOR - לחיצה על כפתור זה תשתיק את כל שאר הערוצים ותשאיר במצב solo רק את מה שמנגן בתוך ה-KEY EDITOR.

 - SHOW INFO - לחיצה על כפתור זה תציג מתחת לסרגל הכלים שורת מידע ל-NOTES שמסומנים. המידע יכלול פרמטרים כגון: מיקום (התחלה וסוף של התו), PITCH (גובה הצליל), VELOCITY (עוצמה מ-0 עד 127).

שורת המידע תוצג כך : וניתן לערוך את הפרמטרים גם מתוך שורה זו.

 - OBJECT SELECTION – מצב עריכה רגיל המאפשר הזזת התווים, הכפלתם ועוד.

 - DRAW – מאפשר לצייר את התווים ועוד מספר פרמטרים באמצעות העכבר.

 - LINE – מאפשר ציור מספר תווים ברצף או לחילופין מאפשר עריכת גרפים באזור הקונטרולרים.
לחיצה על המשולש הקטן שבכפתור זה תציג מספר סוגי קוים, כגון: LINE (קו ישר), פרבולה (עקומה), גל סינוס, משולש ועוד.

 - ERASE  מצב מחיקה, לחילופין ניתן גם לסמן את התווים וללחוץ על DELETE.

 - ZOOM – מאפשר ZOOM על איזור מסוים, ניתן גם להשתמש בקיצורי המקשים G ו-H.

 - MUTE – מצב השתקה.

- SPLIT – מספריים – מאפשר לפצל את התו לשניים בנקודה בה נלחץ עם כפתור זה על התו.

 - GLUE – דבק – מתפקד בדיוק ההפך מהמספרים ומאפשר חיבור שני תווים לתו אחד ארוך יותר.

  - AUTOSCROLL – יעדכן את תצוגת ה-KEY EDITOR  בהתאם למיקומו של הסמן הראשי.

 - SHOW PART BORDERS – כפתור זה יציג את אזור העריכה הרלוונטי ל-KEY EDITOR בהתאם לגודל ה-PART שציירנו בחלון הראשי.

אזור ה QUANTIZE:

קיובייס quantize

- SNAP ON/OFF – מפעיל ומכבה את מצב ה QUANTIZE.

- Quantize Presets - קובעים את ערך ה-QUANTIZE בהתאם לחלקי התיבה המוזיקלית.

- Length Quantize - קובע את אורך התו שנצייר או נרחיב.

קיובייס step quantize - מצב STEP – מאפשר לנגן תווים באמצעות מקלדת השליטה ברצף לא במצב נגינה כאשר אורך התווים וצפיפותם
נקבעים בהתאם ל-QUANTIZE ול-LENGTH.


 - תצוגת צבעים בהתאם לפרמטרים שונים הניתנים לבחירה באמצעות לחיצה על המשולש הקטן.


תפריט QUANTIZE:

בתפריט זה מספר אפשרויות המיועדות לתיקון אי דיוקים בהקלטת הנגינה ממקלדת השליטה.
יש לשים לב כי לפני כל פעולת תיקון, סומנו כל התווים שברצוננו לתקן!

OVER QUANTIZE - מצב זה יצמיד באופן מוחלט (100%) את התווים לקו הקרוב ביותר. 
יש לסמן את התווים שברצוננו לתקן את מיקומם, ולבחור באפשרות OVER QUANTIZE מתוך תפריט MIDI, ניתן גם להשתמש בקיצור המקשים Q על מנת לבצע פעולה זו .

ITERATIVE QUANTIZE – מאפשר תיקון מיקום התווים במצב לא מוחלט, לפי אחוזים. קביעת האחוז למצב זה מתבצעת מתוך חלון ה-QUANTIZE SETUP שבתוך תפריט MIDI. 
שימוש באפשרות זו מומלץ כאשר רוצים לשמור את המגע האנושי בנגינה ולא מחפשים את הדיוק המושלם.

מסך QUANTIZE SETUP:

קיובייס quantize panelרוצים לדעת עוד על תוכנת CUBASE?
 צרו קשר באמצעות האתר או בטלפון: 1-700-500-881 וצוות יועצי הלימודים של מכללת BPM ישמח לענות לכם על כל שאלה ולתת לכם את המידע הדרוש.


:
:
:
:
...Loading...


קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 5

קיובייס מדריך למתחילים - הכרת הערוצים השונים

קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 3

קיובייס מדריך למתחילים - חלון העבודה הראשי (Project Window)
בחר סוג חיפושselect
בחר קטגוריהselect
בחר תת קטגוריהselect