:
:
:
:
...Loading...

קיובייס - Cubase

קיובייס 7 Cubase

הגדרות ראשוניות של התוכנה

כניסה למסך זה מתבצעת מתוך תפריט DEVICES ובחירה באפשרות DEVICE SETUP.

והוא מחולק למספר קטגוריות מרכזיות : הגדרות מידי , הגדרותRemote Devices, הגדרות VIDEO והגדרות ה-VST Audio System.


Midi Port Setup:

כאן נוכל לזהות את כלהתקני המידי המותקנים במחשב (מקלדת שליטה, סינתיסייזר, Drum Controllers וכו') .


אם הינך משתמש במקלדת שליטה USB  עליך להפעיל את מקלדת השליטה לפני הכניסה לתוכנה על מנת שתפעל כראוי . אם הפעלת את המקלדת אחרי או במהלך פתיחת הפרויקט התוכנה לא תזהה את המקלדת ויהיה עליך לסגור את התוכנה להפעיל את המקלדת ורק אחר כך שוב להפעיל את התוכנה.


משתמשי WINDOWS – חשוב מאוד - סמנו את שתי הקופסאות בתחתית המסך ב-V (זה פותר בעיות טיימינג בהקלטת MIDI (בחלק מהמחשבים תהיה רק קופסה אחת).


אפשרויות TRANSPORT  ו– VIDEO יכללו הגדרות שונות המותאמות בעיקר לעריכת פס קול לסרט וידאו , בין היתר ניתן להגדיר משם את סוג תצוגת הזמן , הגדרת סנכרון שונות ועוד.


יצירת פרויקט חדש:

על מנת ליצור פרויקט חדש יש לתפריט FILE  ובתוכו לאפשרות NEW PROJECT  . ואז נפתח חלון ה-Project Assistant עם מאגר מרשים של תבניות מוכנות לפרויקטים.

כדי להתחיל מאפס נלך ללשונית ה-Other ונבחר בתבנית Empty:

לאחר שבחרנו את התבנית הרצויה, נגדיר את המקום בו תישמר תיקיית הפרויקט.

רצוי שה-Default Location יהי כונן D או כל כונן אחר (פיזי) פרט לכונן המערכת.

וב-Project Folder ניתן שם לתיקיית הפרויקט.


בחירת כרטיס הקול:

לאחר התקנה ראשונית של התוכנה יש לבחור את ה DRIVER המתאים .

הגדרת הDRIVER נעשית בתפריט ה-VST Audio System, יש לבחור בדרייבר של כרטיס הקול שברשותך :

VST CONNECTION:

חלון זה מרכז בתוכו את כל אפשרויות ניתוב הערוצים הקיימות בתוכנה :

הסבר על הלשוניות:    
   
INPUTS– כאן ניתן להגדיר את ערוצי הInput לתוכנה, וזאת בהתאם לכרטיס הקול הקיים במחשב. 
ניתן להוסיף כניסות על ידי בחירה ב  , ולהסיר על ידי קליק ימני על הBUS ובחירה ב REMOVE BUS.

OUTPUTS – כאן ניתן להגדיר את ערוצי הMaster Output לתוכנה, וזאת בהתאם לכרטיס הקול הקיים במחשב.                                                 
ניתן להוסיף יציאות על ידי בחירה ב , ולהסיר על ידי קליק ימני על הBUS ובחירה ב REMOVE BUS.

GROUP\FX – בחלון זה ניתן להגדיר את ניתובם של כל ערוצי הGROUP וערוצי ה FX.

EXTERNAL FX – במידה ומשתמשים באפקט חיצוני לתוכנה ניתן לקבוע את הגדרות הכניסות והיציאות ועצמתן (DB) לאותו מכשיר חיצוני.

STUDIO – מצב זה מאפשר שליחות מיקס שונות לנגנים, ערוצי בקרה כגון MONITORS ואזניות וכן ערוץ קבלת INPUT חיצוני, מעין חדר בקרה.

הכרת החלונות הראשיים

PROJECT SETUP:
חלון זה מכיל בתוכו את הגדרות ברירת המחדל (Defaults) של הפרויקט:


:PREFERENCES
בחלון זה ניתן להגדיר ולשמור מאפיינים והתנהגויות שונות ברמת התוכנה,
והוא מכיל תפריטים ופעולות רבות ושונות:


 
TRANSPORT BAR:
לחיצה על F2  תציג את יחידת ה TRANSPORT   :


חלון העבודה הראשי – PROJECT WINDOW:

בחלון זה מתבצעת רב העבודה והוא מחולק למספר אזורים:


סרגל הזמן:

ניתן להגדיר סרגל זה כך שיציג מספר תצוגות שונות:

BARS & BEATS - תצוגת לפי תיבות מוזיקליות (לעבודה על פרויקטים מוזיקליים)

SECONDS/TIME CODE / FRAMES - תצוגות שונות לפי זמן, קוד דיגיטאלי או FRAMES
המתאימים לסנכרון AUDIO/MIDI לתמונה)

ה-INSPECTOR :
בחלק זה יוצג  מידע ופונקציות שונות רלוונטיות לערוץ הנבחר:


 
ארגז כלים:
   OBJECT SELECTION - המקש 1 במספרי המקלדת העליונים, במצב זה ניתן להזיז ולערוך PARTS בפרויקט בצורה רגילה

  RANGE SELECTION - המקש 2 במספרי המקלדת העליונים, במצב זה ניתן לסמן טווח של תיבות מערוץ אחד או כמה ערוצים ולבצע בהם פעולות עריכה כגון הכפלה מחיקה ועוד

  SPLIT - המקש 3 במספרי המקלדת העליונים, במצב זה ניתן לחתוך PART כלשהו לשני חלקים. ALT +   תחתוך את הPART המסומן לחלקים שווים שגודלם כגודל החלק הראשון שנחתך

  GLUE - המקש 4 במספרי המקלדת העליונים, במצב זה ניתן לחבר בין שני PARTS שונים, שימו לב להדבקה תקינה יש תמיד להדביק בלחיצה על ה PART השמאלי מבין השניים הרצויים להדבקה.

   ERASE - המקש 5 במספרי המקלדת העליונים, במצב זה יימחק ה PART שעליו נפעיל פעולה זו.

  MUTE - המקש 7 במספרי המקלדת העליונים, פעולה זו תכניס למצב MUTE (השתקה) כל PART שסומן.

  DRAW - המקש 8 במספרי המקלדת העליונים, באמצעות פעולה זו נוכל ליצור PART חדש. שימו לב שגודל ה PART יושפע מהגדרת ה QUANTIZE  שמופיעה .


מקשי הפונקציות (Function Keys):
F1 – חלון HELP

F2 - הצגה והסתרת TRANSPORT 

F3 – הצגת המיקסר

F4 – VST CONNECTIONS.

F8 – פתיחת חלון הווידאו.

F10 - דפדוף ימינה בין האפשרויות השונות בארגז הכלים

F11 – פתיחת חלון ה VST INSTRUMENTS

F12 – הצגת מד ה CPU 


חלון ה-VST Instruments:
MIDI – זוהי סדרת פקודות ששימושה הוא תרגום הנגינה לפקודות דיגיטאליות שונות כך שניתן יהיה לשלוט בכל פרמטר ופרמטר של הנגינה.

MIDI VST INSTUMENTS - כלים אלו הינם כלים וירטואליים המדמים סינתיסייזרים/סמפלרים שונים והשימוש בהם נעשה על ידי הקלטת הניגון על ידי מקלדת השליטה או לחילופין עריכתם בתוך חלון ה KEY EDITOR

על מנת לפתוח VST לשימוש בפרויקט יש ללחוץ על הקיצור F11  ויופיע החלון הבא :

בחלון זה ניתן נטען כלי וירטואלי כלשהו ולאחר בחירתו יופיע הכלי על המסך.

KEY EDITOR:

תפריט הכלים העליון:


  - SOLO EDITOR  - לחיצה על כפתור זה תשתיק את כל שאר הערוצים  ותשאיר במצב solo  רק את מה שמנגן בתוך הKEY EDITOR .

  - SHOW INFO – לחיצה על כפתור זה תציג מתחת לסרגל הכלים שורת מידע לNOTES שמסומנים המידע יכלול פרמטרים כגון : מיקום (התחלה וסוף של התו) , PITCH (גובה הצליל) , VELOCITY (עוצמת הלחיצה על הקלידים) .

שורת המידע תוצג כך :

וניתן לערוך את הפרמטרים גם מתוך שורה זו .

  - OBJECT SELECTION – מצב עריכה רגיל המאפשר הזזת התווים , הכפלתם ועוד.

  - DRAW – מאפשר לצייר את התווים ועוד מספר פרמטרים באמצעות העכבר .

  - LINE – מאפשר ציור מספר תווים ברצף או לחילופין מאפשר עריכת גרפים באזור הקונטרולרים  .

לחיצה על המשולש הקטן שבכפתור זה תציג מספר סוגי קוים כגון : LINE  (קו ישר) פרבולה (עקומה) גל סינוס , משולש ועוד .

  - ERASE  - מצב מחיקה , לחילופין ניתן גם לסמן את התווים  וDELETE.


  - ZOOM – מאפשר ZOOM על איזור מסוים , ניתן גם להשתמש בקיצורי המקשים G ו H .

  - MUTE – מצב השתקה .

  - SPLIT – מספריים – מאפשר לפצל את התו לשניים בנקודה בה נלחץ עם כפתור זה על התו.

  - GLUE – דבק – מתפקד בדיוק ההפך מהמספרים ומאפשר חיבור שני תווים לתו אחד ארוך יותר .

  - AUTOSCROLL – יעדכן את תצוגת ה KEY EDITOR  בהתאם למיקומו של הסמן הראשי.

  - SHOW PART BORDERS – כפתור זה יציג את אזור העריכה הרלוונטי ל KEY EDITOR  בהתאם לגודל הPART שציירנו בחלון הראשי.

אזור ה QUANTIZE 

- SNAP ON/OFF – מפעיל ומכבה את מצב ה QUANTIZE

- Quantize Presets - קובעים את ערך ה-QUANTIZE בהתאם לחלקי התיבה המוזיקלית .

- Length Quantize - קובע את אורך התו שנצייר או נרחיב.

  - מצב STEP – מאפשר לנגן תווים באמצעות מקלדת השליטה ברצף לא במצב נגינה כאשר אורך התווים וצפיפותם נקבעים בהתאם ל-UANTIZE ול LENGTH .

  - תצוגת צבעים  בהתאם לפרמטרים שונים הניתנים לבחירה באמצעות לחיצה על המשולש הקטן  .
:QUANTIZE
בתפריט זה מספר אפשרויות המיועדות לתיקון אי דיוקים בהקלטת הנגינה ממקלדת השליטה .

יש לשים לב כי לפני כל פעולת  תיקון סומנו כל התווים שברצוננו לתקן!

OVER QUANTIZE - מצב זה יצמיד באופן מוחלט (100%) את התווים לקו הקרוב ביותר.

יש לסמן את התווים שברצוננו לתקן את מיקומם ולבחור באפשרות OVERQUANTIZE מתוך תפריט MIDI , ניתן גם להשתמש בקיצור המקשים Q על מנת לבצע פעולה זו .

ITERATIVE QUANTIZE – מאפשר תיקון מיקום התווים במצב לא מוחלט לפי אחוזים. קביעת האחוז למצב זה מתבצעת מתוך חלון ה QUANTIZE SETUP  שבתוך תפריט MIDI  .
שימוש באפשרות זו מומלץ כאשר רוצים לשמור את המגע האנושי בנגינה ולא מחפשים את הדיוק המושלם

מסך  QUANTIZE SETUP:

סוגי הערוצים השונים

קליק ימני על האזור הכהה והריק של הערוצים תפתח תפריט  הוספת ערוצים כמו שמופיע בתמונה  , ניתן גם להגיע לתפריט זה מתוך PROJECT  -> ADD TRACK


ערוץ Audio -  ערוץ שיכיל בתוכו קבצי שמע (צליל) מוקלטים או מושמעים.

ערוץ Instrument -  ערוץ שיכיל בתוכו מספר כלים המוגדרים כברירת מחדל של התוכנה

ערוץ MIDI  -  ערוץ שיכיל בתוכו אך ורק פקודות MIDI  (לא קבצי שמע) כגון : Velocity, note on/off program change, pitch  ועוד.

ערוץ Arranger – ערוץ שמאפשר לבנות לפרויקט מבנים חדשים ולנגן אותו בסדר אחר.

ערוץ FX -  ערוץ המכיל בתוכו אפקטים שונים ומאפשר קבלת שליחות סיגנל אליו מערוצים אחרים בפרויקט.

ערוץ Folder – ערוץ בו ניתן לאחסן ערוצים אחרים לצרכי נוחות וויזואלית וקלות עריכה קבוצתית.

ערוץ Group  -  ערוץ המקבץ סיגנל מספר ערוצים אחרים ומאפשר שליטה על הווליום , פנוראמה , עיבוד דינאמי, אפקטים של   כל הערוצים שנשלחו אליו בבת אחת .

ערוץ Marker – ערוץ ליצירת סימניות לצורך דילוג מהיר בין נקודות שונות לאורך הפרויקט.

ערוץ Ruller  -  ערוץ זה מאפשר להציג סרגל זמן נוסף חוץ מהסרגל הראשי של החלון , בו ניתן להגדיר צפייה לפי יחידות מוזיקליות , זמן ,  TIMECODE ועוד.

ערוץ Signature -  ערוץ זה מאפשר שינויי משקל לאורך הפרוייקט.

ערוץ Tempo -  ערוץ זה מאפשר שינויי טמפו לאורך הפרוייקט.

ערוץ Transpose  - ערוץ המאפשר ביצוע טרנס פוזיציה (שינוי הסולם) של כל הערוצים בפרויקט.

ערוץ Video  -  במידה ואנו עורכים פסקול לסרט בתוכנה ערוץ זה יאפשר לנו לצפות בהתקדמות הסרט במקביל לערוצי השמע שאנו עורכים .FRAME BY FRAME
שימוש בערוץ Marker:
באמצעות ערוץ זה ניתן להוסיף סימניות במקומות הרצויים על מנת שנוכל לגשת אליהם ישירות באמצעות ה TRANSPORT או קיצורי מקשים שהגדרנו מראש .

על מנת להוסיף ערוץ MARKER  יש לבחור ב ADD TRACK -> MAREKER TRACK

הוספת MARKERS  יכולה להתבצע שני אופנים :
על ידי ציורן ידנית באמצעות ה   על ערוץ הMARKER  או לחילופין בעת שמיעת הקטע ניתן לשתול MARKERS  באמצעות שימוש בקיצורים :

CTRL + 1 – שתילת MARKER מספר 1
CTRL + 2 – שתילת MARKER מספר 2
וכן הלאה.


שימוש בערוץ Arranger:
ערוץ זה מאפשר להגדיר חלקים בפרויקט לפי סימון טווח תיבות מסוים  
כגון : פתיח , בית ראשון , פזמון , בית שני וכו' ומאפשר את בניית השיר לפי חלקים אלו במהירות

על מנת להוסיף ערוץ זה יש לבחור ב ADD TRACK  באפשרות ARRANGER TRACK :

על מנת להגדיר  טווח תיבות מסוים כפתיח, בית או פזמון  יש לסמן באמצעות ה   את טווח התיבות הרצוי לאותו חלק מבוקש .

לחיצה על כפתור ה   בעמודת ה INSPECTOR  של ערוץ זה תפתח את המסך הבא :
במסך זה ניתן להגדיר בחלקו השמאלי סדר ARRANGEMENT)) חדש אותו נרצה לשמוע וכן את מספר הפעמים שחלק יחזור על עצמו 

בתפריט העליון ישנה פקודת FLATTERN כאשר נלחץ על הרחבת תפריט זה יופיע המסך הבא:


במסך זה יופיעו מספר  הגדרות לפתיחת ה-Arrangment החדש בפרויקט או בנפרד 
לביצוע הפעולה הסופית יש ללחוץ  על-

KEY COMMANDS


כניסה לתפריט זה נעשית מתוך תפריט FILE ובחירה באפשרות KEY COMMANDS .
תפריט זה מאפשר ליצור ולהגדיר קיצורי מקשים שונים בהתאם לבחירתנו.


קיצורים שימושיים:

תפריט FILE :
Ctrl + N -   פתיחת פרויקט חדש.

Ctrl + O - פתיחת פרויקט קיים, לאחר פעולה זו ייפתח פתיחת קבצים, יש להיכנס
      לספריית הפרויקט ולפתוח את קובץ התוכנה הרצוי *.CPR

Ctrl + W - סגירת פרויקט, לאחר פעולה זו ייפתח החלון הבא בו יש לבחור האם
       לשמור את השינויים

Ctrl + Q – סגירת התוכנה.
Ctrl + S – שמירה.
 Ctrl + Shift + S– שמירה בשם.
 Ctrl + Alt + S- שמירה בשם (עם הוספת מספר סידורי).

קיצורים בחלון עבודה הראשי:

F – FOLLOW (עדכון תצוגת המסך ביחס לסמן הראשי AUTOSCROLL).

Ctrl + C - העתקה (COPY) יש לסמן את הPART הרצוי, למקם את הסמן הראשי 
      על המיקום הרצוי להדבקה ולהשתמש בפקודה ההדבקה.

Ctrl + X – גזירה (MOVE) יש לסמן את הPART הרצוי, למקם את הסמן הראשי על
       המיקום הרצוי להדבקה ולהשתמש בפקודה ההדבקה.

Ctrl + V - הדבקה ((PASTE באמצעות פקודה זו נדביק במיקום הנבחר בעזרת 
        הסמן הראשי את הPARTS שסימנו באמצעות COPY או MOVE .

DEL - מחיקה, יש לסמן את ה PART הרצוי ולמחוק באמצעות מקש ה .DELETE

Ctrl + D – הכפלה (DUPLICATE) , יש לסמן את הPARTS  הרצויים ובאמצעות פקודה זו יוכפל קדימה כל מה שסומן .

 Ctrl + K– ביצוע מספר הכפלות (REPEAT), באפשרות זו ניתן מראש לקבוע את מספר ההכפלות הרצוי. סימון תיבת ה SHARED COPIES  תיצור עותקים מקושרים שבהם כל שינוי שייערך בכל אחד מהם יופיע בכל ה PARTS  שהוכפלו באמצעות פקודה זו.

Ctrl + A – בחר הכול.

Ctrl + Z – ביטול פעולה אחרונה (UNDO) , אין הגבלה למספר הפעולות שניתן
       לחזור אחורה כל עוד התוכנה  הייתה  פתוחה  , סגירה של התוכנה
       תאפס את ה HISTORY  .

Ctrl + shift + Z – ביצוע פעולת REDO, ההיפך מפעולת ה UNDO.

H - Zoom IN  .

G - Zoom Out.

ENTER  קטן –  PLAY.

(0 במספרי המקלדת הימניים)  -  STOP.

SPACEBAR (רווח) - Play/stop לחילופין.

RECORD - * (במספרי המקלדת הימניים) הקלטה, לחיצה על קיצור זה
תכניס את הערוץ למצב הקלטה במידה ומוגדר PRECOUNT   תחל ספירה מוקדמת
ואז הקלטה.

+ (פלוס) - ריצה קדימה של הסמן הראשי.

(פלוס)SHIFT +   –  ריצה מהירה קדימה של הסמן הראשי.

(מינוס) – ריצה אחורה של הסמן הראשי.

(מינוס) – SHIFT -  ריצה מהירה אחורה של הסמן הראשי.

 (del) - במספרי המקלדת הימניים  –  חזרת הסמן הראשי לנקודת התחלת
הפרויקט.
המקש /  במספרי המקלדת הימניים  -    הפעלת מצב נגינה בלולאה , תחילה  יש לסמן באמצעות ה LOCATORS  את טווח ה LOOP

C - הפעלת מטרונום, לחיצה נוספת תכבה אותו.

1 –  העברת מיקום הסמן הראשי למיקום הסמן השמאלי (תחילת ה LOOP).

2 –  העברת מיקום הסמן הראשי למיקום הסמן הימני (סוף ה LOOP).

L - העברת מיקום הסמן הראשי לתחילת ה-PART שנבחר.

P -   העברת הסמן הימני והשמאלי מצדדיו של EVENT  שנבחר.

Midi Inserts (Effects)

1- Midi Effects:
• כללית – פלאגינים אלו עובדים בזמן אמת על המידע בערוץ/על הנגינה בלייב ולא משנים את תוכן המידע המוקלט (אלה אם נבחר לעשות כך).
בדומה לאודיו פלאגינס, גם המידי פלאגינס פועלים כ-Inserts וכ-Sends.


• Arpache 5
 
ארפג'יאטור – פונקציה שמפרקת את האקורד/המרווח המנוגן, לצלילים בודדים המנוגנים ע'פ סדר מסויים.

הפרמטרים השונים:
Play Order – בורר את סדר ואופן הפירוק.

-Step Size – קובע את מהירות הארפג'יו ביחס לפרויקט.
ככל שערך התוו קצר יותר כך הארפג'יו יהיה מהיר יותר.

-Length – קובע את אורכו של כל תו בפירוק.

-Key Range – קובע את טווח הפירוק של האקורד/המרווח.
 הערך מציין את הטווח בצעדים של חצי טון. הפירוק יתרחש בטווח זה בלבד.

MIDI Thru – כשכפתור זה לחוץ, התווים שנכנסו אל הפלאג, הם אלה  שיעברו
 הלאה לפלאג הבא בתור.

• Arpache SX

גרסא מתקדמת במיוחד ל-Apache 5 שמסוגלת לייצר כל סוג של ארפג'יו, מהפשוט ביותר ועד לרצפים שלמים ומורכבים.
בפלאג זה שתי לשוניות:

לשונית ה-Classic
Direction– בורר את תבנית הפירוק (יש מבחר רב של תבניות).

One Shot Mode – כאשר קופסא זו מסומנת, יתבצע רק פירוק אחד.

Transpose– כאשר פונקצייה זאת דלוקה (כל מצב פרט ל-Off),
תתבצע טרנספוזיצייה מרצף לרצף באחת מארבע הצורות האופציונאליות.

Repeats – קובע את מספר הטרנספוזיציות שיהיו.

Pitch Shift – קובע את טווח הפירוק של של כל חזרה.

MIDI Thru – כשכפתור זה לחוץ, התווים שנכנסו אל הפלאג, הם אלה  שיעברו
 הלאה לפלאג הבא בתור.

Step Size – קובע את מהירות הארפג'יו ביחס לפרוייקט.
ככל שערך התוו קצר יותר כך הארפג'יו יהיה מהיר יותר.

Length – קובע את אורכו של כל תוו בפירוק.

Max. Polyphony – מגביל את כמות התווים שיוכלו להתנגן ביחד.

Sort by – החוק שעל פיו יקבע סדר הצלילים בפירוק (מי ראשון, מי שני וכו').


לשונית ה-Sequence
Play Mode – תפריט בעל שש מצבים:
1. Trigger – התבנית מקובץ המידי תנוגן במלואה בתאום טרנספוזיטורי לצלילים המנוגנים ותאתחל את הרצף מחדש עם כל צליל חדש שינוגן.
 
2. Trigger Cnt – כנ"ל, אך לא מאתחל את הרצף. הארפג'יו ימשיך לנגן מאותו מיקום גם במצב בו יוחלפו צלילים תוך כדי הרצף.

3. Sort Normal – מתאים את הצלילי קובץ המידי לצלילים שינוגנו.
אם ינוגנו פחות תווים מאשר אלו שישנם בקובץ המידי, יהיו מקומות ריקים ברצף.

4. Sort First – כנ"ל, אך אם ינוגנו פחות תווים מאשר אלו שישנם בקובץ המידי, הם יוחלפו בצליל הראשון מהרצף.

5. Sort Any – כנ"ל, אך אם ינוגנו פחות תווים מאשר אלו שישנם בקובץ המידי, הם יוחלפו אקראית באחד הצלילים מהרצף.

6. Arp Style – כנ"ל, אך אם ינוגנו פחות תווים מאשר אלו שישנם בקובץ המידי, הם יוחלפו בצליל האחרון בארפג'יו.

7. Repeat – במצב זה האקורדים שניגנו לא יפורקו, אלה ינוגנו כמו שהם ע"פ הקצב של ה-MIDI Part ש"זרקנו" א ה-MIDI Sequence.


MIDI Seq. – פונקצייה זו מאפשרת "לזרוק" MIDI Part היכן שכתוב Drop A MIDI Part
ולהשתמש בה כמודל הריתמי של הפירוק.

Sort By Pitch – מסדרת את הצלילים ע'פ הגובה.

Velocity – קובע את עוצמת התווים בארפג'יו. האפשרויות הן:

1. Input via– עוצמת התוו תלקח מעוצמת התוו שניגנו.
2. Fixed – עוצמה קבועה שתיקבע ע"י הסליידר.

• Autolfo

מתנד LFO)) ששולח מידע מידי רציף (Continuous Controller) במגוון צורות גל.
ניתן להשתמש בו על  כל פרמטר MIDI.

הערה חשובה: פלאגין זה נכנס לפעולה רק כאשר הפרוייקט במצב נגינה (Play).

הפרמטרים השונים:
Waveform –  בורר את צורת הגל שתשלח את מידע ה-MIDI.

Wavelengnth –משך המעגליות של צורת הגל.
הערך יכל להיות מוחלט ומסונכרון לפרוייקט כגון רבעים, שמיניות, חצאים וכו',
או להקבע בטיקים (1/480 של רבע).

Controller Type – קובע איזה שלט מידי ישלט ע'י הפלאג.

Density – פרמטר זה קובע את דחיסות העקומה שתשלח.
ככל שהערכים נמוכים יותר, (טיקים/ערכים מוחלטים) כך הגרף יהיה חלק יותר.

Value Range– קובע את טווח הפעולה המינימלי והמקסימלי של הפלאג.


• Beat Designer

• פלאג מידי המשמש כסיקוונסר, מותאם לבניית גרובים בשיטת הסטפים.

הפלאג מציע עד 48 תבניות המחולקות לארבע בנקים.
כל תבנית יכלה להכיל עד 64 סטפים עם שליטה מלאה על הרזולוצייה, הדינמיקה,
המשקל והאריטקולצייה (Flam, Hits, Rolls).

הפלאג מגיע עם מגוון שלם של תבניות קצב בסגנונות שונים, ומותאם במיוחד לעבודה מול Groove Agent ONE.

ניתן להמיר את התבניות לתפקידי מידי רגילים או לנגן בלייב ע'י מקלדת שליטה.

תצוגה כללית:

הגדרות ראשוניות:
1. פתיחת ערוץ מידי/אינסטרומנט והפלאג הרצוי (לדוגמא (GAO.

2. פתיחת ה-Step Designer כפלאג מידי באינסרט של ערוץ מידי/אינסטרומנט.

3. הגדרת משך התבנית והרזולוצייה שלה בפינה השמאלית העליונה:


4. ניתן לעשות אודישן לכל שדירה ע"י הקלקה על כפתור ה-Preview (רמקול).

לבחירת סאונד שונה לשדירה יש נקליק על שם הכלי הנכחי ונבחר מהרשימה.
הרשימה נקבעת ע"פ ה-Drum Map שנבחר לערוץ.

בניית הגרוב:
1. בניית הגרוב ע"י הדלקת הסטפים הרצויים בכל שדירה.
-  הקלקה מוסיפה/מסירה סטפ.
-  הקלקה וגרירה מוסיפה/מסירה קבוצת סטפים.

2. בחירת ה-Velocity נעשית ע"י הקלקה על הסטפ הרצוי (במרכזו) וגרירה מטה/מעלה.
תצוגה מספרית והצבע של הסטפ יציינו את ה-Velocity.

ניתן לשנות את ה-Velocity של יותר מסטפ אחד ע"י:
1. הקלקה וגרירה מעלה/מטה ושמאלה/ימינה.
2. החזקת Shift תוך שינוי ה-Velocity של סטפ אחד.

ניתן ליצור crescendo/decrescendo ע"י:
1. הקשה על Alt תוך התאמת ה-Velocity של סטפ אחד.
2. גרירה שמאלה/ימינה לסימון סטפים נוספים.
3. גרירה למעלה/למטה תיצור crescendo/decrescendo.

3. ניתן להוסיף/להסיר שדירות כנדרש ע"י הקלקה על הפלוס/המינוס מימין לשדירה. פלוס קיים רק בשדירה האחרונה.

4. ניתן להשתיק/לנגן סולו שדירה מסויימת ע"י הקלקה על M/S משמאל.

עריכות מתקדמות:
- ניתן להזיז את כל הסטפים בשדירה ע"י החזקת Shift וגרירה ימינה/שמאלה.

- ניתן להפוך את השדירה (סטפ ריק למלא, ולהיפך) ע"י החזקת Alt וגרירה.

- ניתן להעתיק שדירה אחת אל אחרת ע"י החזקת Alt וגרירה מצידה השמאלי.
- ניתן להזיז את מיקום השדירה למקום הרצוי, ע"י גרירתה מצידה השמאלי ליד 
  השם (כל מיקום פרט לכפתורים).
  פעולה זו משפיעה על כל התבניות באותו ה-Instance של ה-Beat Designer.


:Flams
הפרמטר הבא יוצר אפקט מכה כפולה/משולשת.
כיוון ה-Flam הכללי:

הוספת Flam לסטפ:
הקלק על הסטפ הרצוי בחלקו התחתון, כל קליק יוסיף Flam נוסף.
ניתן להוסיף לכל סטפ 1-3 Flams:

Swing ו-Offset:
הפרמטר הבא יכל לשמש ליצירת סווינג ו-Shuffle והוא שימושי מאוד לעיצוב
ה-Feel הכללי של הגרוב.
 
האפקט מושג ע"י הסטת כל סטפ שני (שלישי בטריולה) קדימה/אחורה.

1. כיוון הסווינג הכללי:
בפינה הימנית התחתונה של Beat Designer יש סליידרים להגדרת שני סוגי סווינג עצמאיים- Swing I ו-Swing II:


הזזת הסליידר ימינה/שמאלה תקבע את הסטת הקצב קדימה/אחורה.
הוספת סווינג לשדירה:
מפעילים את הסווינג ע"י הקלקה על מתג הסווינג I/II מימין לשדירה הרצוייה:


הסטת השדירה (Offset):
ניתן להסיט כל שדירה קדימה/אחורה בזמן ע"י שימוש בסליידר ה-Offset
מימין למתגי הסווינג.


שמירת פריסט:
ניתן לשמור את כל 48 התבניות כבנק אחד מסוג – Pattern Bank.
השמירה נעשית מתפריט ה-Media Bay שמובנה בתוך הפלאג או כ-Track Preset.
הפריסט שנוצר יהיה זמין מעתה ב-Media Bay.

Pattern Functions:
בתפריט זה (פינה שמאלית עליונה) נוכל לבצע מספר פעולות גלובליות:
- Shift Left/Right – מסית את כל השדירות בתבנית סטפ שמאלה/ימינה.
- Reverse – הופך את כל התבנית היפוך ראי.
- Copy/Paste/Clear – מעתיק/מדביק/מנקה את התבנית הפעילה.

הפעולות הבאות יכניסו את התבנית/בנק אל תוך הפרוייקט, כמידע מידי ממשי:
- Insert Pattern At Cursor - הכנסת התבנית הפעילה אל הפרוייקט ליד ה-Cursor.
- Insert Subbank At Cursor - הכנסת הבנק הפעיל אל הפרוייקט ליד ה-Cursor.
- Insert Pattern At Left Locator - הכנסת התבנית הפעילה ליד הסמן השמאלי.
- Insert Subbank At Left Locator - הכנסת הבנק הפעיל ליד הסמן השמאלי.
- Fill Loop With Pattern – מילוי הטווח שבין הלוקייטורים בתבנית הפעילה.


חשוב לדעת:
שימוש בחמשת הפונקציות האחרונות במצב Jump,יכניס אך ורק את התוו
שמפעיל את התבנית, ולא את התבנית עצמה.

• Chorder
 
מעבד אקורדים המאפשר נגינת אקורד שלם בעזרת תוו בודד ובמגוון ווריאציות.

• בתפריט ה-Chord נמצא שלש מצבי פעולה שונים:

1. Global – במצב זה ניתן לבחור רק בסוג אחד של אקורד לכל הקלידים.

2. All Keys – במצב זה ניתן ליעד אקורד שונה לכל קליד וקליד.

3. One Octave – זהה למצב All Keys אך מוגבל לשתיים-עשרה סוגי אקורדים. כלומר, אותו צליל באוקטבה שונה, ינגן את אותו סוג אקורד.

סדר פעולה:
1. בחר את מצב ההפעלה מתפריט ה-Chords.
2. לחיצה על Learn.
3. בחירת הקליד הרצוי (במצב Global אין לכך חשיבות).
4. נגינת האקורד הרצוי ממקלדת השליטה/הקלקה על רשת הפלאג.
5. חזרה על שלבים 3 ו-4 לבניית 2 אקורדים נוספים לכל קליד, במצב ברירת
    המחדל המעבר בניהם יקבע ע"פ ה-Velocity.

ניתן להגדיר יותר/פחות אקורדים לקליד מהסליידר הזה
 או מתפריט ה-Layers (Single Mode).


Layers
בהנחה שיש יותר מאקורד אחד לקליד, תפריט זה יקבע איך יתבצע המעבר בין שכבות האקורדים:

1.Velocity  –  האקורד יתחלף בהתאם ל-Velocity (עוצמת הנגינה).

2. Intarval  – במצב זה, יש לנגן את צליל הבסיס של האקורד, וצליל נוסף לבחירת הווריאציה, לדוגמא:
      דו+דו דיאז=ווריאציה 1, דו+רה=ווריאציה 2 וכו'...

   3. Single Mode – מצב זה ינגן רק אקורד אחג בכל קליד.


• כאשר ה-Thru דלוק, התווים שינוגנו ישמעו בנוסף לאקורד שהפלאג מחולל.

Play Style
אופן נגינת האקורדים יכל להתבצע באופנים הבאים:
1. Simultaneous – בו זמנית.
2. Fast Up – האקורד יפורק מהר, בעלייה.
3. Slow Up – האקורד יפורק לאט, בעלייה.
4. Fast Down – האקורד יפורק מהר, בירידה.
5. Slow Down – האקורד יפורק לאט, בירידה.
6. Fast Random – האקורד יפורק אקראית, מהר.
7. Slow Random – האקורד יפורק אקראית, לאט.

• Compress
 
פלאג זה משמש לדחיסת/הרחבת הפרשי ה-Velocity.

הפרמטרים השונים:
-Threshold – סף תחילת העבודה.
 רק תווים שעוצמתם תעבור את סף העבודה יושפעו מפעולת הקומפרסור.

Ratio – העוצמה שתחרוג מסף העבודה תחולק ע'פ ערך זה.
 ערכים מעל ליחס 1:1 ידחסו, כלומר, יהיו פחות הבדלי עוצמה.
 ערכים מתחת ליחס 1:1 יורחבו, כלומר, יהיו יותר הבדלי עוצמה.
 
Gain – מוסיף/מחסיר ערך מוחלט לעוצמה הסופית.

*טיפ – לפתיחת פאנל הפלאג מחוץ ל-Inspector,יש ללחוץ על Alt כאשר לוחצים
  על הכפתור      .

• Context Gate
 
פלאג זה מסנן סלקטיבית מידע MIDI.
Poly Mode
Polyphonic Gate – תוחם את הפוליפונייה  המינימלית/טווח הנגינה שתועבר.

Chord Gate – מסנן אקורדים בעל שני מצבים:
1. Simple – מעביר אקורדים פשוטים בלבד (maj, min, maj7, b5, sus וכו').
2. Normal – מצב זה לוקח יותר טנשנים בחשבון בעת בחירת האקורד.

Minimum Polyphony – מגביל את תעבורת המידע לפוליפונייה (כמות צלילים בו זמנית) ספציפית.

Mono Mode
Channel Gate – מגביל את תעבורת המידע לערוץ מידי ספציפי.

Minimum Velocity – מגביל את תעבורת המידע לטווח Velocity ספציפי.

Key Range Limit – תוחם מרווח מסויים בו הנגינה תוגבל לצליל אחד בו 
 זמנית.

Auto Gate Time – ניתן להגיד זמן סינון אוטומטי קבוע, הערכים נמדדים ב- Ticks
)480 = רבע).

-Panic Reset – מאפס את הסאונד במקרה של תוו תקוע.

Learn Reset – מאפשר קביעת אירוע מסויים לצרכי איפוס כל הסאונד במקרה של תוו
 תקוע.

• Density
 
פלאג זה שולט על דחיסות/צפיפות המידע שיועבר הלאה.
כאשר הוא ב-100%, ה-Input לא יושפע כלל.
כאשר נוריד את הערך מתחת ל-100%, תווים יסוננו מהמידע ראנדומאלית.
כאשר נעלה את הערך מעל ל-100%, תווים יווספו למידע ראנדומאלית.

• Midi Control
 
פלאג זה מאפשר הכנסת ערך קבוע לעד שמונה שלטי מידי שונים.
שימוש טיפוסי יהיה בעבודה מול כלי חיצוני, כאשר הפלאג משמש כשלט רחוק מתוך הקיובייס.


• MIDIEcho
 
פלאג זה מייצר החזר (Echo) בהתבסס על הצלילים שהוא מקבל.

הפרמטרים השונים:
Velocity Offset – קובע את דעיכת/התעצמות ה-Velocity של כל החזר ביחס למשנהו.

Pitch Offset – קובע את ירידת/עלית ה-Pitch של כל החזר ביחס למשנהו
בצעדים של חצאי טונים.
 
Repeats – קובע את סך החזרות שהפלאג יייצר.

Beat Align – קובע את ההפסקה בין התוו המנוגן להחזר.
פרמטר זה משפיע רק כאשר הפרוייקט במצב נגינה (Play).

Quantize – קביעת מיקום ההדהוד ע'י הכנסת ערך בתווים או בטיקים (רבע=
 480 טיקים).

Delay – קובע כל כמה זמן יתנגן החזר. הערך יכל להיות מוזיקלי (Default)
או ידני (PPQ) בבחירת המשך ב-Ticks (480 = רבע).

Delay Decay – משנה הדרגתית את המשך בין החזר להחזר.
 ערכים מעל 100% מאריכים את המשך, ערכים מתחת ל-100% מקצרים אותו.

Length – קובע את אורכו של כל החזר.

Length Decay – משנה הדרגתית את האורך של כל החזר ביחס למשנהו.
 ככל שהערך גבוה יותר, כך ההחזר ארוך יותר ביחס לתו שנוגן.

• Midi Modifiers
 
העתק של ה-Midi Modifiers מה-Inspector, אך מכיל עוד כמה פונקציות נוספות.

תכונות שימושיות (בזמן אמת):
1. טרנספוזיציה.
2. מחסיר/מוסיף/מגביל/מרחיב את ה-Velocity.
3. מגביל/מרחיב את אורך התווים.
4. מייצר מידע אקראי.
5. תוחם את טווח הנגינה.
6. תוחם את הנגינה לסולם ספציפי.

• MIDI Monitor
 
פלאג זה משמש לניטור מידע MIDI בין החומרה לכלי, או אפילו בין שני MIDI Inserts שונים.

ההפעלה היא פשוטה – לחיצה על כפתור ה-Power ובחירת סוג המידע שברצוננו לפלטר מהתוצאות.

• Micro Tuner
 
פלאג זה מאפשר ליצור מרווחים מיקרוטונאליים ("רבעי טונים").
בחר את הפיטצ' הרצוי וגרור את הסליידר למעלה/למטה לערך הרצוי.
מקסימום למעלה/למטה = רבע טון.

• Note to CC
 
פלאג זה מייצר מידע Continuous Controller מכל תוו שינוגן.
סוג ה-CC יקבע בתפריט ה-Controller, ערך ה-CC יקבע ע'פ ה-Pitch שינוגן.
התווים שינוגו ישמעו במקביל לפרמטר הנוסף שהם מיצרים.
לדוגמא: אם נבחר בפרמטר 7 (MIDI Volume) וננגן 3C, התוו 3C ישמע ובנוסף יווצר שלט ווליום בעוצמה של 60 (מכיוון ש-C3 הוא קליד מספר 60).

הערה חשובה: כאשר ינוגנו תוו גבוה ונמוך במקביל, ישלח מידע כפול בו זמנית בערכים קיצוניים
הפוכים (0/127), מצב זה עלול להביא לתוצאות לא ברורות.
משום כך, פלאג זה מתאים יותר לחומר מונופוני.

• Quantizer
 
פלאג זה מייצר Quantize בזמן אמת ומאפשר התנסות בתיזמונים שונים בתהליך כתיבת הקצב.

• Step Designer
 
מיני Step Sequencer מונופוני ששולח תווים ומידע CC ע'פ התבנית שתיבנה.
פלאג זה לא מגיב למידע מידי נכנס, הוא מייצר אותו.

סדר הפעולה:
1. בחירת מספר התבנית בחלון ה-Pattern (אפשר לכתוב עד 200 תבניות).
הדיפדוף בין התבניות השונות מתבצע ע'י נגינה על מקלדת השליטה (כל קליד מפעיל תבנית אחרת אך מוגבל ל-92 תבניות) או ע'י אוטומצייה.
ניתן להעתיק/להדביק/לאפס/ליצור תבנית אקראית ע'י לחיצה על הכפתורים הסמוכים.

2. בחירת הרזולוצייה של התבנית בחלון ה-Quantize (אורך כל צעד).

3. קביעת מספר הצעדים בתבנית בחלון ה-Length (1-32).

4. הכנסת התווים ע'י הקלקה על הרשת (הקלקה נוספת מוחקת את התוו).

5. ניתן לשנות את ה-Swing מסליידר ה-Swing

6. ניתן להעביר את התבנית אוקטבה למעלה/למטה, צעד קדימה/אחורה ולהפוך אותה לחלוטין ע'י הכפתורים אלה

7. ציור ה-Velocity בשדרת ה-CC התחתונה.

8. ניתן להוסיף מידע CC נוסף ע'י בחירת הפרמטר הרצוי בחלון ה-Controller וציור העקומה בשדירה התחתונה (סה"כ עד ארבע פרמטרים במקביל).

9. ניתן לקשר תווים מקבילים ע'י הדלקת הנורה המקבילה בשדירת ה-Tie.


• Track Control

שלט מידי המיועד בעיקר לעבודה מול כלים חיצוניים (חומרה).
יש לו שלשה פאנלים שונים המסודרים בהתאם לשני תקני המידי הידועים GS/XG (הרחבות של רולנד ויאמהה לתקן ה-GM הישן).

• Transformer
 
גרסת לייב של ה-Logical Editor.

• LOGICAL EDITOR

בקטע מסוים  בשיר ארצה ליצור חלק בו הקצב ינגן בחצי המהירות בו הוא ניגן עד עתה

כיצד אבצע זאת מתוך מסך הLOGICAL EDITOR-?

תחילה עלי לסמן את כל התווים שברצוני להפעיל עליהם התניה זו , לאחר מכן יש לגשת בתפריט MIDI  לאפשרות LOGICAL EDITOR  ויופיע המסך הבא :

שימו לב כי במסך שמופיע הוגדרו שני  תנאים המשלימים אחד את השני ויוצרים מצב בו כל התווים עומדים בתנאי, זאת על מנת שהפעולה תתבצע על כל התווים המסומנים  :

  


בשורת הביצוע נגדיר אורך תו (length) ומיקום (position) מוכפל ב 2 מהערך שהיה

 


התוצאה תיראה כך :

אוטומציות

אוטומציות:
אוטומציה היא שינוי של פרמטר כלשהו לאורך ציר הזמן של השיר .

ישנן שני אפשרויות לעריכת  האוטומציה, הראשונה מתבצעת באמצעות עריכת גרף האוטומציה וסדר הפעולות במקרה זה הוא:

1) לחץ על כפתורי ה READ    וWRITE     בחלון המבוקש לעריכה (VST PLUGIN או על כל פרמטר אחר המופיע בחלון הערוץ).

2) לחץ PLAY באמצעות העכבר או מקש הרווח .

3) הזז את הפרמטר הרצוי לעריכה באוטומציה באמצעות העכבר  (לדוגמא FEEDBACK של REVERB) , כעת התוכנה רשמה תזוזה בגרף של אותו פרמטר ועלינו לאתר אותו .

4) לחץ STOP באמצעות העכבר או מקש הרווח

5) צא לחלון ה ARRANGEMENT

6) לחץ קליק ימני על הערוץ בו נערכה פעולת האוטומציה  ובחר באפשרות SHOW USED AUTOMATION , אופציה זו תעבוד כאשר האוטומציה בוצעה על ערוץ AUDIO או באפשרות SHOW ALL USED AUTOMATIO כאשר האוטומציה נערכה על ערוץ MIDI

7) כעת התוכנה תציג את הגרף של הפרמטר אותו הזזנו בסעיף 3 , כל מה שנותר הוא לערוך את הגרף בהתאם לרצוננו .

אפשרות נוספת היא לערוך את האוטומציה באמצעות מקלדת השליטה וזאת ממסך ה-GENERIC REMOTE.

GENERIC REMOTE


מסך זה מאפשר לנו לשייך KNOB , קליד או FADER כלשהו ממקלדת השליטה או שלט חיצוני לכל פרמטר שנרצה וזאת על מנת לבצע אוטומציות באמצעות מקלדת השליטה לדוגמה :

יש לנו ערוץ AUDIO  כלשהו שב INSERT  הראשון שלו פתחנו FILTER וברצוננו לשלוט בפרמטר ה CUTOFF של הפילטר ממקלדת השליטה

על מנת להגדיר זאת יש להיכנס למסך ה GENERIC REMOTE  מתוך ה DEVICE SETUP
שימו לב כי אם הוא אינו מופיע בתפריט זה ניתן להוסיף אותו על ידי בחירה מה    המופיע במסך ה DEVICE SETUP


כעת עלינו להגדיר בחלקו העליון של המסך את כפתור השליטה על הפרמטר באמצעות   ובחלקו התחתון של המסך את הפרמטר בו נרצה לשלוט באמצעות הכפתור שהגדרנו

כעת עלינו לשייך את הכפתור שהגדרנו בחלקו התחתון של המסך.
 תחילה יש להגדיר ב-Device על מה ברצוננו לשלוט . במקרה זה נבחרMIXER
 
לאחר מכן נבחר ב-Channel\Category  את שם הערוץ שבו פתוח האפקט שברצוננו לשלוט על פרמטר ה CUTOFF שלו

 ולאחר מכן נבחר ב-Value\Action  את פרמטר ה CUTOFF  שברצוננו לשלוט עליו.

לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור Apply  וכעת נוכל לשלוט בפרמטר מהכפתור באופן חופשי וכמובן גם להקליט ולערוך פעולות אלו באמצעות
ה READ   וה-WRITE    

עריכת אודיו, PROCESS ו- PLUGINS

AUDIO FILE - קובץ WAV שנשמר על גבי הדיסק הקשיח.

AUDIO CLIP – נוצר בCUBASE ומהווה קישור LINK לAUDIO FILE שנמצא על הדיסק הקשיח

AUDIO EVENT – הינו קישור של קובץ הAUDIO מחלון העבודה הראשי ל AUDIO CLIP ותפקידו לקבוע את הזמן והצורה שבו הוא ינוגן בפרויקט

AUDIO PART – צירוף של מספר AUDIO EVENT יחד לייעול התזוזה וההעתקה בעת העבודה בתוכנה.


   - כפתור השתק (MUTE)

  -  כפתור SOLO מאפשר האזנה לאותו ערוץ הלחוץ בכפתור זה בלבד.

  - כפתור חימוש ערוץ  להקלטה

  - מצב קריאה של האוטומציה שבוצעה בערוץ  READ

  - מצב כתיבת.הקלטת פקודות אוטומציה WRITE

  - מצב תצוגה של שכבת אודיו אחת בכל ערוץ

  - מצב תצוגה במספר שכבות לערוץ .

ערוץ ה- AUDIO:


תפריט ה- Process

ENVELOPE – יוצר מעטפת עוצמה (משפיעה על הווליום) הניתנת לכיוון ביחס לתצוגת הקובץ לאורך ציר הזמן.


FADE IN/OUT – מבצעים שינויי עוצמה מדורגים בתחילה ובסיום של אזור שנבחר (שונים מהידיות שמאפשרות FADE בכך שהתוצאה תהיה יצירת קובץ חדש (חסכון במשאבי מערכת)
 
Gain – מאפשר לשנות את עוצמת הקובץ באמצעות הGAIN

NORMALIZE – ביצוע הגבר אוטומטי לעוצמה הגבוהה ביותר שניתן להשיג עבור קובץ אודיו. ההגבהה מתבצעת כך שעוצמת השיא שלו מוגברת לערך המופיע ב MAXIMUM והשאר מוגבר באותו היחס.


NOISE GATE – משמש לניקוי רעשי רקע הניקוי מתבצע כך שכל מה שנמצא מתחת לסף TRESHOLD מושתק וכך נשאר בעצם רק הסיגנל החזק והמרכזי.


REVERSE – מנגן את הסיגנל מהסוף להתחלה.

STEREO FLIP – משמש למספר פעולות:

1. היפוך של צד שמאל עם ימין (FLIP LEFT RIGHT)
2. העתקת צד שמאל לימין (LEFT TO STEREO)
3. העתקת צד ימין לשמאל (RIGHT TO STEREO)
4. איחוד שני הערוצים למונו (MERGE)
5. כל המידע הדומה בשני הערוצים יעלם (אפקט קריוקי)


 SAMPLE RATE- נתון זה מלמד על מספר הפעמים בשנייה בו הממיר שעל גבי כרטיס הקול רושם נתוני הקלטה.  בזמנו איש בשם נייקויסט קבע שעל מנת להקליט באיכות טובה יש לדגום כפי שתיים מהתדר הגבוה ביותר אותו אנו מסוגלים לשמוע (20000 HZ) וקבע את תדר הדגימה שמהווה סטנדרט כיום והוא 44100 HZ  .

יחד עם זאת ישנם כרטיסי קול התומכים בתדרי דגימה גבוהים יותר וברור כי תדר דגימה גבוה יתנו תוצאה טובה יותר.

BIT DEPTH - הרזולוציה של העוצמה (VOLUME) נתוני BIT גבוהים יותר יתנו תוצאה טובה יותר מבחינת הפרטים הקטנים שהוקלטו, כמו גם הבדלים בדינאמיקה של תפקידים שונים יבואו לידי ביטוי בצורה טובה יותר.


 
 
 
דוגמה לשימוש באפקטים באולפן:
COMPRESSOR - מטרתו של שימוש בקומפרסור היא ליצור דינאמיקה אחידה יותר לתפקיד בודד, קבוצה של תפקידים ולעיתים גם לקטע שלם.
במקרים רבים במהלך העבודה ישנם תפקידים שבהם העוצמה משתנה בצורה די חריפה  , שירה  הוא אחת הדוגמאות הטובות ביותר מכיוון שאין הברה אחת דומה לקודמתה בעוצמה במהלך ביצוע התפקיד ועל מנת לבצע איזון יחסי של עוצמות השירה משתמשים בקומפרסור .
פעולת הקומפרסור תנמיך בצורה מבוקרת ויחסית  את המקומות בהם השירה חזקה יותר ותקרב אותם  לעוצמות הנמוכות יותר הקיימות בתפקיד כך שייווצר סוג של איזון בין העצמות החזקות יותר לחלשות יותר.

TRESHOLD סף – מטרתו של פרמטר זה היא לקבוע מאיזו עוצמה הקומפרסור ייכנס בעצם לפעולה.

יש לזכור ! פעולת הקומפרסור מתבצעת אך ורק על הסיגנל שמעל ל TRESHOLD .

כל סיגנל שעבר את ה TRESHOLD  יונמך . אולם ההנמכה לא תתבצע בצורה שרירותית אלא בצורה יחסית על ידי פרמטר ה RATIO 

RATIO יחס - יחס ההנמכה של הסיגנל שעבר את הTRESHOLD

יש לזכור בקומפרסור  היחס הוא תמיד  x:1   לדוגמה קביעה של פרמטר ה RATIO  לערך של 4 לאחד משמעותה שעל כל 4 DB   מעל  ה TRESHOLD   יישאר אחרי פעולת ההנמכה DB  אחד , זאת אומרת שאם הסיגנל עבר את ה TRESHOLD ב 8 DB  בנקודה מסוימת  יישארו 2 DB  לאחר פעולת ההנמכה לפי היחס של ארבע ל אחד.
ATTACK  - בקומפרסור – פרמטר זה יוצר בעצם איחור בין הזמן שהקומפרסור אמור להיכנס לפעולה (כאשר הסיגנל חוצה את הסף כלפי מעלה) לבין הזמן שהוא יפעל באמת  , התוצאה היא שלפרק הזמן שנקבע בפרמטר הסיגנל שמעל הסף יישאר ברמתו המקורית ורק לאחר מכן תחל פעולת ההנמכה . מה שיהיה מאוד שימושי כאשר נרצה לקבל תפקיד עם יותר  PUNCH

RELEASE- בקומפרסור – הקומפרסור אמור להפסיק את פעולתו כאשר הסיגנל חוצה את הסף כלפי מטה, פרמטר הRELEAESE ימשיך את פעולתו של הקומפרסור למרות שהייתה אמורה להסתיים. התוצאה היא  שגם הסיגנל שמתחת לסף יונמך באותו יחס הקבוע במכשיר למשך הזמן שקבענו בפרמטר זה .

MAKE UP GAIN – פרמטר זה בא לפצות על אובדן העוצמה שנעלמה במהלך פעולת הקומפרסור והוא בעצם יגביה במספר DB  שאנו נקבע את התוצאה הסופית של פעולת הקומפרסור, כלומר ישמור על הדינאמיקה החדשה שנוצרה ויגביה את הסיגנל בערך שנקבע.

עריכתPLUG-IN  במצב :OFFLINE


תפריט HITPOINTS:
כאשר נעלה LOOP או כל תפקיד ריתמי אחר ניתן לחלק את הLOOP באמצעות תפריט זה לקובצי AUDIO קטנים אשר מפרידים את הצלילים השונים בLOOP ומאפשרים לנו שימוש עצמאי בכל אחד בנפרד.סדר הפעולות בעריכת HITPOINTS

1) יבוא קובץ האודיו (LOOP ) לפרויקט  (FILE -> IMPORT AUDIO )

2) קליק כפול על הEVENT יכניס אותנו למסך הSAMPLE EDITOR

3) לחיצה על תפריט  ה HITPOINT


4) ניתן גם לתקן או לבטל מספר נקודות HITPOINT על ידי לחיצה של ALT  + עכבר על נקודה כלשהי או הזזתה באמצעות העכבר בלבד.

5) לחיצה על כפתור ה   תיצור קובץ AUDIO  נפרד מכל נקודת HITPOINT  ותחבר את תוצאה באמצעות ה פעולה EVENT TO PARTS 

ותתאים את הLOOP  שחתכנו ל BPM  הנוכחי של הקטע .

 6) ניתן להפריד את הLOOP  השלם שנוצר באמצעות הפעולה DISOLVE PARTS מתוך תפריט AUDIO   ואז להשתמש בחלקים של ה LOOP  על מנת ליצור מקצב אחר

DETECT SILENCE:
אפשרות זו קיימת על מנת למצוא אזורים בהם הסיגנל אינו משמעותי או נמוך באופן הקרוב לשקט (ניתן להגדרה בפרמטרים של חלון זה) והסרתם.


:EVENTS TO PART   
פעולה זו מאפשרת לנו לקחת מספר EVENTS של אודיו ולחבר אותם לPART אחד שמאפשר נוחות בהכפלה ועריכתם בחלון הראשי.

לדוגמא תצוגת  מספר EVENTS  לפני הפעלת פעולה זו :

על מנת ליצור PART אחד מהם יש לסמן את כל EVENTS  הרצויים ולאחדם באמצעות הפעולה EVENTS TO PART תצוגה הPART לאחר הפעלת ה EVENTS TO PART

ניתן גם להגדיל את הPART  לאחר ביצוע הפעולה לנוחות בעריכה ובהכפלות.

להפרדת הPART  שוב לEVENTS  יש להשתמש בפעולה DISSOLVE PARTS מתוך תפריט AUDIO.


BOUNCE SELECTION:
פעולה זו מאפשרת לנו לאחד מספר EVENTS  לקובץ AUDIO חדש או לחילופין להפוך לקובץ AUDIO חדש אזור שנבחר ב RANGE SELECTION


CROSSFADE קיצור מקשים – X:
נשתמש בפעולה זה כאשר יש לנו שני EVENTS  של AUDIO שחופפים אחד לשני באזור מסוים:

תחילה יש לסמן את שני הEVENTS לפני הפעלת הCROSS


תצוגה לפני הפעלת ה CROSS FADE

תצוגה לאחר הפעלת ה CROSS FADE

תפריט ה-POOL


לחיצה על האפשרות  OPEN POOL WINDOW  או CTRL + P תפתח את החלון הבא

והוא מרכז בתוכו את כל המידע על קבצי האודיו :


בחלקו העליון של החלון :


יופיעו כל קבצי האודיו שיובאו לפרויקט הנוכחי ולכל קובץ ניתן לראות את הנתונים הבאים :

1. שם הקובץ.
2. מספר הפעמים שנעשה בו שימוש -  USE
3. STATUS - לדוגמא אם הקובץ עבר עריכה יופיע לצידו האייקון הבא 
4. במידה ונסמן את עמודת ה-Musical הטמפו של הקובץ יותאם לפרוייקט.
(הבנחה שבעמודת ה-Tempo מצויינת המהירות המקורית הנכונה).
5. עמודת ה-SIGN מציינת את המשקל המוזיקלי של הקובץ, במידה והוא תוייג עימו.
6. נתונים טכניים כגון : SAMPLE RATE , BIT, MONO/STERO  ואורך הקובץ בשניות.
7. סוג הקובץ – TYPE.
8. תאריך ושעה .
9. הIMAGE  הוויזואלי של הקובץ .
10 . הנתיב שבו שמור הקובץ על גבי הדיסק הקשיח.

כפתור ה-Search פותח חלון ב- POOL המוקדש לחיפוש קבצים :

בשדה השם נקליד את שם הקובץ שנרצה לחפש .

ובשדה החיפוש נגדיר היכן לחפש:
בPOOL עצמו , בכונני הדיסק הקשיח או כל נתיב אחר שנרצה להגדיר לחיפוש.

מתחת לחלון החיפוש תופיע שורת סיכום.

פעולות שונות בתפריט ה-POOL:
IMPORT MEDIUM – משמש בעצם ליבוא קובץ אודיו כלשהו הנתמך בCUBASE לתוך הPOOL

IMPORT AUDIO C D בחלון זה ניתן "להוריד" קטעים מתוך דיסק לתוך הפרויקט כך שיופיעו כקבצי AUDIO בפרויקט.

IMPORT/EXPORT POOL – ניתן לייבא ולייצא את הPOOL כמו שהוא כולל כל קבצי האודיו על מנת להשתמש בהם בפרויקטים אחרים.

יש לבחור את המיקום על גבי הדיסק הקשיח לביצוע הפעולה .

FIND MISSING FILE - במידה וקובץ כלשהו לא נטען לתוכנה כראוי מסיבות שונות ניתן להשתמש בתפריט זה על מנת לאתר את הקובץ על גבי הדיסק הקשיח על ידי חיפוש אוטומטי, הגדרת תיקיית לחיפוש ועוד.

REMOVE MISSING FILE – כך ניתן להסיר מהPOOL קישורים לקבצים חסרים.

תפריט COVERT FILE – תפריט זה ימיר את קובצי האודיו בתוך הPOOL לפי האפשרויות הבאות :

אפשרויות נוספות הקיימות ב:POOL-
יצירת ספרייה חדשה – CREATE FOLDER

REMOVE UNUSED MEDIA - אפשרות זו תסיר מהPOOL את כל אותם קבצים שלא נעשה בהם שימוש (יש לבחור בפעולה זו בזהירות, כאשר אנו יודעים בוודאות כי לא נזדקק לקבצים שהוסרו)

PREPER ARCHIVE – מומלץ להשתמש באופציה זו לפני שמייצאים את הPOOL.

תפריט EDIT:
EDIT HISTORY:
CTRL + Z - קיצור זה מבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה (UNDO)

אולם אם ברצוננו לחזור מספר פעולות אחורה ישירות למצב ספציפי ולא באמצעות עוד ועוד CTRL +Z ניתן להיכנס לתפריט  EDIT HISTORY  ובדומה לדפדפן אינטרנט להגיע ישירות למצב הרצוי.

CTRL + SHIFT +Z - מבטל את ביטול הפעולה האחרונה (REDO)

תפריט RANGE  (טווח) - תפריט זה מותאם ומשמש למצב שבו הגדרנו אזור מסוים כ LOOP  כלומר הסמן הימני והשמאלי ממוקמים כהלכה  בחלון הראשי של הפרויקט . במצב זה ישנן מספר פעולות אפשריות :

GLOBAL COPY אפשרות זו מיועדת להעתקה של כל מה שנמצא בטווח הLOOP.
ביצוע ההעתקה יתבצע על ידי מיקום הסמן הראשי במקום שאליו נרצה להעתיק את הכול ולאחר מכן CTRL + V.

DELETE TIME – פעולה זו תמחק את כל מה שנמצא בטווח ה LOOP שסומן.

INSERT SILENCE – פעולה זו מאפשרת לשתול תיבות ריקות בטווח ה LOOP שסומן ותזיז את כל מה שהיה בטווח ה LOOP   ימינה על ציר הזמן.

יצירת פקודות MACRO


 מאקרו היא פעולה שמאפשרת לכם לאגד בתוכה מספר פעולות אחרות (Key Commands) המבוצעות בסדר מסוים – תחת פעולה (Key Command) אחת. ובכן, CUBASE  מאפשרת לכם ליצור מאקרו שיאגד לתוכו את מספר פעולות בפקודת MACRO אחת , הדוגמה הבאה תדגים כיצד ניתן לייצא PART של מידי לקובץ AUDIO כולל שלב ה SOLO ומיקום הLOCATORS  בהתאם ל PART ויציאה מ ממצב SOLO לסיום

:
יש לכם PART מידי שמופנה לכלי הווירטואלי כלשהו. אנחנו נבצע Bounce לאודיו דרך מאקרו.
תחילה יש לגשת לתפריט ה-File בחרו ב KEY COMMANDS :

 

בתיבת השיחה שתיפתח בחרו Show Macros.  לחצו על כפתור ה-New Macro. למאקרו החדש ניתן לקרוא לה בכל שם שתחפצו .


הדבר הראשון שנעשה יהיה, כמובן, לייצא את הערוץ לאודיו.
אבל קודם אנחנו צריכים לדאוג לבצע Solo לערוץ כדי שעוד ערוצים לא "יתגנבו" ל-Mix Down. חפשו את תפריט EDIT בחלון השמאלי של תיבת השיחה ולאחר שבחרתם אותו, בחרו את Solo בתת התפריט שמופיע בתיבה האמצעית. עכשיו לחצו על כפתור ה-Add.


הדבר הבא שנעשה הוא ללכת לתפריט ה-Transport בחלון הימני ולבחור Locators to selection בתת התפריט שמופיע בחלון האמצעי. זה יבטיח שה Part שנייצא  יתנגן רק בין ה-Locators שלו

השלב הבא הוא ללכת לתפריט ה-File שבתיבה השמאלית וללחוץ על Export Audio Mix down שבתת התפריט של התיבה האמצעית.


אחרי שעשינו Export לאודיו יש לבצע UnSolo לערוץ הזה (כדי ששאר הערוצים יוכלו להמשיך להתנגן) אז, באותו הנוהל, נלך לתפריט ה-Edit, נבחר שוב ב- Solo בתת התפריט האמצעי ונקליק על Add.


עכשיו הגיע הזמן להצמיד Key Command לפעולה
בחירה בתפריט ה-Macros אשר בחלון השמאלי, ואז יש לבחור את המאקרו שבנינו (Freeze Track) בתת התפריט אשר בתיבה האמצעית. עכשיו נצמיד רצף פקודות למאקרו הזה, נגיד CTRL + ALT + F בתיבת הטקסט אשר בחלק הימני של תיבת השיחה

תרגיל KEY COMMANDS  :
יש למצוא את הפקודות הבאות ולהצמיד להם את הקיצורים הבאים :
תפריט AUDIO -
BOUNCE – ALT + B
EVENTS TO PART – ALT + E
DISSOLVE PARTS – ALT + D
תפריט FILE  :
IMPORT AUDIO FILE – SHIFT + I
EXPORT AUDIO MIXDOWN - SHIFT + E
תפריט PROCESS  :
REVERS - R
תפריט ZOOM :
ZOOM TRACK MINIMAL – ALT + Z

המיקסר


משמש בעצם כסוג של "קונסולה וירטואלית" שבה אנו יכולים לערוך את המיקס של הקטע עליו אנו עובדים .

מיקס – יצירת איזון נכון מבחינת עוצמות ,תדרים והתאמה מוזיקלית של כל הערוצים והתפקידים המרכיבים את הקטע .

פתיחת המיקסר מתבצעת על ידי הקיצור F3

במיקסר יופיעו לנו כל סוגי הערוצים השונים הקיימים בקטע :


סוגי ערוצים שונים הרחבה:

MIDI CHANNELS:

אינו משפיע על העוצמות או התדרים של תפקיד המידי , ניתן לפתוח דרכו אפקטים שונים של מידי כגון : arpache, auto pan, chorder ,  ועוד .

והוא מחולק לINSERTS ו SEND 

 
AUDIO CHANNELS:


FX CHANNELS:
ערוצים אלו הינם ערוצי האפקטים שנפתח דרך יחידת ה SEND  .
ניתן לערוך את הפרמטרים שלהם בדומה לערוצי AUDIO  רגילים
שימו לב כי בערוצים אלו זרימת הסיגנל יכולה להתבצע ממספר ערוצים במקביל אל תוך אותו ערוץ FX.

להוספת ערוץ אפקטים יש לבצע את הפעולות הבאות :

1) תפריט PROJECT  - בחירה ב ADD ולאחר מכן FX CHANNEL .
2) לאחר מכן תפתח תיבת דו שיח ובה נצטרך לבחור את סוג האפקט הרצוי :

3) ייפתח מסך האפקט ובו ניתן להגדיר את הפרמטרים כרצוננו .
4) יש להיכנס לערוץ אליו רוצים להוסיף את האפקט ובתוכו לבחור ב SEND  פנוי את האפקט שהוספנו.

5) ניתן לשלוח מכל ערוץ שנבחר לאותו ה SEND  על ידי חזרה על הפעולה האחרונה .

יחידת ה INSERT FX –  יחידה זו משמשת לפתיחת אפקטים על ערוץ ספציפי בלבד!
בשונה מה SEND FX בהם פותחים פעם אחת את האפקט וניתן לשלוח מכל הערוצים אליו

עיבוד האפקטים ביחידת ה INSERT הינו טורי  מלשון טור , כלומר כל INSERT יבצע את הפעולה שלו ב 100% על כל מה שבא לפניו .

מכך אנו למדים כי לסדר יש חשיבות מכרעת בתוצאות שנקבל ,כלומר,  פתיחת DELAY  בINSERT הראשון ולאחריו REVERB תביא לתוצאה אחת והפיכת סדר האפקטים אפילו ללא שינוי פרמטרים תביא לתוצאה אחרת .

שימו לב כי ישנו שוני בין INSERT   1-6 לבין INSERT 7-8

1-6 INSERT -  PRE FADER INSERT  -  כלומר הסיגנל קודם כל עובר דרך יחידות האפקטים 1-6 ורק לאחר מכן מגיע ל FADER . המשמעות היא שכאשר אנו מגביהים או מנמיכים את הסיגנל מה FADER , אנו שולטים את הסיגנל לאחר השפעת אפקטים אלו , וכך נכון לעבוד עם רוב האפקטים .

7-8 INSERT  - POST FADER INSERT – בשונה מה PRE הסיגנל קודם כל עובר דרך הFADER ורק אחר כך מגיע INSERT   7-8 . המשמעות היא שכאשר אנו מנמיכים או מגביהים  את עוצמת הFADER אנו  קובעים את עוצמת הסיגנל שתיכנס ליחידות אפקטים אלו , משמש בעיקר לאפקטים כגון DISTORSION או OVERDRIVE  בהם נרצה לקבוע עוצמה נמוכה יותר הנכנסת בדרך כלל.
:SIGNAL FLOW INSERT/SEND


:GROUP CHANNELS

הערוצים השונים בקטע המנותבים לOUTPUT בדרך כלל , ערוץ הGROUP הינו בעצם יצירת שלב ביניים בין הערוצים השונים לOUTPUT CHANNEL

בערוצי הGROUP  ניתן להשתמש לשני שימושים שונים לדוגמה :

1) כאשר אנו  יוצרים מיקס בין מספר תפקידים שונים אשר קשורים בעוצמתם אחד לשני ונרצה לשלוט בFADER אחד על העוצמה הכוללת של כל הערוצים האלו ביחד .
2) ניתן גם להשתמש בערוץ הGROUP על מנת להפעיל אפקט כלשהו על מספר ערוצים במקביל

תרשים זרימת הסיגנל :

על מנת להוסיף ערוץ GROUP  ולנתב אליו מספר ערוצים עלינו לבצע את הפעולות הבאות :

1) תפריט PROJECT  - כניסה לתפריט ADD TRACK  ובחירה באפשרות GROUP CHANNEL  . (כעת במיקסר ישנו ערוץ GROUP  אולם לא מנותב אליו בשלב זה שום ערוץ )
2) כניסה לערוצים אותם נרצה לנתב לGROUP  ושינוי ה OUTPUT  בערוצים אלה ל GROUP


3) יש לחזור על תהליך זה בכל הערוצים אותם נרצה לנתב לאותו ה GROUP

4) כעת שכל הערוצים מנותבים לאותו GROUP  ניתן לבצע פעולות שונות כגון  פתיחת פילטרים , קומפרסור או אפקטים אחרים .


INPUT CHANNEL:
ערוצים אלו מייצגים מידע הנכנס לתוכנה באופן חיצוני והם תלויים בכניסות הקיימות על כרטיס הקול : LINE IN , MIC ועוד.

בסוג ערוץ זה אין את יחידת הSEND  משום שהוא ממוקם בתחילתה של זרימת הסיגנל  והאפקטים שניתן להשתמש בהם זה רק יחידת הINSERT .


ערוץ זה מהווה שלב ביניים בין ה INPUT  של כרטיס הקול  לבין הקלטה כלשהי שתוכנה מתבצע על ערוץ AUDIO  רגיל .

ערוץ זה מהווה בעיקר סוג של בקרה לסיגנל הנכנס ל CUBASE  לפני שלב ההקלטה ויש לשים לב כי פתיחה של אפקטים כלשהם ביחידת ה INSERT  של ערוץ ה INPUT  תוקלט כחלק מהסיגנל ולא ניתן יהיה לבטל את השפעת האפקט שפתחנו על ערוץ ה INPUT  אלא להקליט מחדש ללא האפקט.

זרימת הסיגנל בתוך הערוץ   - INPUT


VST INSTRUMENTS CHANNELS:
סוג ערוץ זה זהה בתפקודו לערוץ הAUDIO  מבחינת  הפרמטרים והוא בעצם שולט על הINSERT  ה SEND ויחידת ה EQ  של התפקיד המנוגן דרך ערוץ זה


OUTPUT CHANNELS:
ערוץ זה הינו ערוץ המסטר והוא מהווה בעצם את נקודת הסיום של זרימת הסיגנל מכל סוגי הערוצים השונים.

כל הערוצים מנותבים לערוץ הOUTPUT.


 
שימו לב כי בערוץ ה OUTPUT אין יחידת SEND  משום שערוץ זה ממוקם בסופה של זרימת הסיגנל ולא ניתן לשלוח אותו לערוץ אפקטים.

ערוץ REWIRE :
ערוץ זה מאפשר לעבוד עם תוכנות חיצוניות במקביל לעבודה בCUBASE  , שימו לב כי ל כל תוכנה יכולה להתממשק לCUBASE  אלא רק כאלה שבתהליך ההתקנה שלהם יש אפשרות ל REWIRE  .

יש לפתוח במקביל לCUBASE את התוכנה הרצויה לעבודה במקביל לדוגמה FRUITY LOOPS  ולהיכנס לתפריט DEVICES  ולבחור בתפריט זה את התוכנה הרצויה

לאחר הבחירה יופיע החלון הבא ועלינו להדליק בו את מספר ערוצי ה REWIRE  שיופיעו בתוכנה :
 
כעת יש להוסיף ערוץ MIDI  חדש ולנתב אותו ב OUTPUT ROUTING  לערוצים שהגדרנו במסך הקודם :

כעת ערוץ זה מתפקד כערוץ VST  לכל דבר וניתן לבצע פעולות EQ ופתיחת אפקטים INSERT  ו SEND כמו לכל שאר הערוצים.

תרשים זרימת הסיגנל:


מיקסר (המשך):

לחיצה על כפתור ה SHOW EXTENDED MIXER   תציג תצוגה מורחבת של אפשרויות המיקסר (מאפשר התמקדות בפרמטרים הטכניים של כל הערוצים).
לאחר הלחיצה יופיע המיקסר המורחב כך :

בנוסף מעל לכל FADER בערוצים ישנו משולש קטן שיאפשר בחירת תצוגה לכל ערוץ וערוץ בנפרד.
 
VST CONNECTIONS הרחבה:
חלון זה מרכז בתוכו את כל אפשרויות ניתוב הערוצים הקיימות בתוכנה :


VST CONNECTION – INPUT:
בחלון זה ניתן להוסיף ערוצי INPUT נוספים , במידה וקיימים כאלו בכרטיס הקול וכמו כן ניתן לקבוע את השיוך הרצוי בין INPUT המופיע בCUBASE- לבין ה INPUT הרצוי בכרטיס הקול וזאת מתוך שדה ה DEVICE PORT  כמופיע בתמונה הבאה :

VST CONNECTION –OUTPUT:
בחלון זה ניתן להוסיף ערוצי OUTPUT נוספים , במידה וקיימים כאלו בכרטיס הקול וכמו כן ניתן לקבוע את השיוך הרצוי בין OUTPUT המופיע בCUBASE לבין ה OUTPUT הרצוי בכרטיס הקול וזאת מתוך שדה ה DEVICE PORT  כמופיע בתמונה הבאה :


VST CONNECTION – GROUP/FX:
באמצעות חלון זה ניתן להוסיף ערוצי FX או GROUP על ידי בחירה ב ADD GROUP/ADD FX וגם לקבוע את ניתוב היציאות של ערוצים אלו מתוך שדה ה OUTPUT ROUTING כמופיע בתמונה.

VST CONNECTIONS –EXTERNAL FX


באמצעות שליחות אלו ניתן להשתמש כאשר נרצה לשלוח סיגנל (SEND BUS) מתוך המחשב לעיבוד באפקט   חיצוני כלשהו וקבלתו חזרה (RETURN BUS) למחשב לאחר העיבוד ,בין אפשרויות השליחה ניתן לקבוע את עוצמת ה SEND  ו הRETURN  וכן קביעת DELAY לקבלה והשליחה.


VST CONNECTION – EXTERNAL INSTRUMENT:
משמש לחיבור כלים חיצוניים לתוך התוכנה בשונה מה אפקט החיצוני בו מתבצעת קבלה ושליחה (SEND  ו RETUEN) , פה מתבצעת רק קבלה מהכלי החיצוני ולכן יש בו רק RETURN .

VST CONNECTION - STUDIO SEND:
מסך זה מאפשר מצב של שליחות מיקס שונות לנגנים (STUDIO SEND) תוך כדי שמיעת מיקס אחר לערוץ מוניטורים (MONITOR)  או ערוץ אוזניות (HEADPHONES) בנוסף קיימת האפשרות להוסיף ערוץ TALKBACK המאפשר תקשורת בין האולפן לנגנים וכן הוספת ערוץ INPUT חיצוני כגון CD .

על מנת לאפשר מצב של שליחות אלו יש ללחוץ על כפתור ה  

לחיצה על כפתור   תאפשר להוסיף את סוגי השליחות שפורטו למעלה :

CONTROL ROOM MIXER


במיקסר זה קיימות מספר אפשרויות שליחה המיועדות להקלטה של מספר כלים במקביל והוא מאפשר הקלטה כאשר ישנה הפרדה בין חלל בו הנגנים נמצאים לחלל הבקרה (CONTROL ROOM)  בו הטכנאי נמצא

בין האפשרויות :

1) שליחת מיקס שונה (STUDIO SEND) לכל אחד מהנגנים ושמיעת המיקסים  השונים בCONTROL ROOM 
2) במידה ועובדים עם יותר מזוג מוניטורים אחד ניתן לשמוע כל אחד בנפרד דרך מסך זה (MONITOR CHANNELS)
3) קבלת סיגנל ממכשיר חיצוני כגון CD או טייפ (EXT. INPUT)
4) שמיעת המיקסים השונים  בערוץ אוזניות(HEADPHNES)  
5) תקשורת עם הנגנים באמצעות מיקרופון (TALKBACK)

על מנת לבצע פעולות אלו יש להגדיר את הכניסות והיציאות כנדרש במסך ה VST CONNECTION לדוגמה:

שימו לב כי אם ברצוננו לשמוע את המיקסים שהנגנים שומעים עלינו לבטל את השיוך של ערוץ ה OUTPUT .

כעת נערוך את המיקס כרצוננו מתוך  SHOW EXTENDED MIXER   ובתוכו עלינו לבחור ב STUDIO SEND    לאחר לחיצה על כפתור זה יופיע המיקסר המורחב .

STUDIO SEND 1 - המיקס שאותו ישמע המתופף לפי הדוגמה (DRUMS)
STUDIO SEND 2 - המיקס שאותו ישמע הזמר לפי הדוגמה (VOCAL)
STUDIO SEND 3 - המיקס שאותו ישמע הגיטריסט לפי הדוגמה שלנו (GUITAR)


על מנת לקבוע את ה VOLUME  שישלח מערוץ מסוים ל STUDIO SEND  כלשהו עלינו להדליק את השליחה הרצויה ולקבוע את ה VOLUME ו PANING הרצויים

כעת לאחר שהגדרנו את המיקס הרצוי לכל אחד מהנגנים (ניתן לשנות את המיקס גם תוך כדי עבודה) ניכנס למסך ה CONTROL ROOM MIXER  מתוך תפריט DEVICES .

נתרכז כעת בעמודת ה CONTROL ROOM  (מה שאנחנו שומעים):

  
בצמוד לערוץ זה מופיעים מספר כפתור ה   , כפתור זה ינחית את הVOLUME  של כל המיקס בעוצמה שנקבעה מראש מתוך תפריט ה-PREFRENCES

כפתור ה TALKBACK :

  כאשר נלחץ עליו יונמך כל המיקס בערך המופיע בשדה (DB12-) וזאת על מנת שהנגנים יוכלו לשמוע את מה שנאמר בחדר הבקרה טוב יותר.

שימו לב כי כפתור זה מופיע גם על כל שליחה לנגן STUDIO SEND בנפרד ומאפשר הנחתת עוצמת מיקס שונה לכל שליחה בנפרד.

כפתור ה MONO/STREO :

  - לחיצה על כפתור זה תאפשר לשמוע את המיקס ב MONO או STREO .


לחיצה על כפתור ה INSERTS/METERS   SHOW תאפשר פתיחת INSERT FX לכל ערוץ בנפרד:


דגשים חשובים:
-ערוצים ב-Control Room אינם יכולים לחלוק כניסות/יציאות חומרה עם
 Inputs/Outputs/External Effects/External Instruments.

-ערוצי Monitors יכולים לחלוק את אותם היציאות (חומרה) עם ערוצי Outputs . 
 
-במיקסר של ה-  Control Roomיראו רק הערוצים שהוגדרו בחלון ה-VST
 Connections.

-יש לקחת בחשבון שכרטיסי קול שונים מאפשרים חיווטים שונים בחומרה עצמה.
 במצב זה, קונפיגורציות שונות עלולות לגרום לעומס יתר ואפיול נזק, לרמקולים
 חיצוניים
 כדי להמנע ממצבים אלו מומלץ לנתק את כל היציאות ורק אז להתחיל בחיווט ה-Control Room .

 דוגמא לשליחה כפולה:
 שימוש ביציאות החומרה 2+1 ב-Stereo Outs (בלשונית ה-Outputs)
 ובאותן יציאות חומרה (2+1) בערוץ Monitor ב-Control Room,
 מייצר שליחה כפולה וגורם לעומס ביציאה ולדיסטורשן – סכנת נזק ממשי
 לרמקולים!!!

MediaBay


• העבודה באולפן המודרני מערבת שימוש בקבצי מדיה רבים:
ווידאו, אודיו, מידי וכו'.
מספרם עלול להגיע לאלפים בנפחים של מאות ג'יגה, מה שמקשה מאוד על מציאת הקבצים/סאונדים הרלוונטיים במהירות וביעילות.
ה-MediaBay נועד לנקז את הגישה אל כל הקבצים הללו מתוך Cubase  
ולאפשר את תיוגם לצרכי שליפה מהירה.

תכונות עקריות:
- חיפוש מכוון ע'י שימוש במנגנון סינון "חכם", ע'פ תיוג הסאונד/הקובץ.

- תיוג קבצים אישיים ע'פ מאפיינים נבחרים לשליפה מהירה בעת הצורך.

- Auditioning ללופים בזמן אמת תוך התאמתם לטמפו של הפרוייקט.

- סידור הקבצים במבנה תיקיות מסודר.


• ה-MediaBay תומך בקבצים מסוג:
- Audio – wav, w64, aiff, aifc, rex, rx2, mp3, mp2, ogg, sd2, wma

- Midi –midiloop , mid

- Track Presets – תבניות של ערוצי אודיו/מידי/Instrument Track 
  שמשלבות קביעות ערוץ, אפקטים וקביעות מיקסר שונות.
  אפשר לישם Preset Track על ערוץ קיים או לפתוח ערוץ חדש מן המוכן.

- VST Presets – תבניות של כלי VST.

- Video – avi, mov, qt, mpg, wmv

- Project Files – של Cubase, Nuendo, Sequel (cpr, npr, steinberg-project ).


• ה-MediaBay מחולק לשלש תצוגות עקריות.
כל אחת מהם, בבסיסה, היא אותה המערכת בדיוק.
ניתן לסדר את התצוגות ע'פ מה שנרצה לראות ובכך ליצור שלש מערכות
שמתמחות בנושאים שונים.

חלוקת ברירת המחדל של קיובייס:
1. F5 – MediaBay - מראה את כל אפשרויות ה-MediaBay ואת כל סוגי הקבצים. תצוגה זו יעילה למשימות ניהול קבצים כלליות כגון:
עבודה מול קבצים מסוגים שונים, הזזת קבצים לתיקיות שונות וכו'.

2. F6 – Loop Browser  - מכוייל למציאת לופים של MIDI ואודיו.

3. F7 – Sound Browser - מתמקד במציאת סאונדים של כלי ה-VST השונים.


הגדרה ראשונית של ה-MediaBay:
• תיקיית ברירת המחדל של קיובייס היא “VST Sound”.
בתיקייה זו שמורים כל קבצי ה-Track Presets ,,VST Presets Midi Loopsו-Audio Loops שמגיעים עם קיובייס, וכל החדשים שיווצרו.

• לאחר פתיחת אחד מחלונות ה-MediaBay לראשונה, צריך לבצע סריקה ראשונית של קבצי המדיה השונים במחשב, על-מנת שיכנסו למאגר.
צריך לוודא שכפתור ה-“Rescan On Select” לחוץ ולבחור את התיקיות הרלוונטיות לחיפוש ע'י סימונם ב-V.


משמעות צבעי התיקיות:
תיקייה אדומה – מתבצעת סריקה (הסמן המעגלי יופיע).
תיקייה בצבע כחול בהיר – עברה סריקה.
תיקייה בצבע כתום – סריקה הופסקה באמצע ולא הושלמה.
תיקייה בצבע צהוב – לא נסרקה כלל.

לאחר השלמת הסריקה הקבצים הרלוונטיים יופיעו במאגר.
ככל שמספר הקבצים והתיקיות גדול יותר, כך משך הסריקה יגדל.

טיפים:
• כדאי לבטל את האופצייה “Stop scanning folders when closing MediaBay”
בחלון ה-Preferences לשונית ה-MediaBay.
במצב זה הקבצים יסרקו גם כאשר חלון ה-MediaBay סגור, אך פעולת הסריקה תפסק בעת הקלטה/פלייבק ובכך לא תפריע לעבודה הרציפה.

• לאחר הסריקה הראשונית, כדאי לבטל את ה-“Rescan On Select” כדי למנוע סריקה מיותרת כל פעם מחדש (אלא אם נוספו קבצים חדשים שיש לסרוק).

• ניתן לסרוק מיקום ספציפי ע'י קליק ימני ובחירת “Refresh”.

• לאחר שהגדרנו את התיקיות הרלוונטיות, כדאי ללחוץ על כפתור ה-“Show MediaBay managed items only” לצמצום התצוגה לתיקיות הרלוונטיות בלבד.

הסמל         מופיע במקומות רבים בתוכנה והוא מצביע על תכונתMediaBay  זמינה.

VariAudio

תיקון זיופים (אורך, וגובה צליל) מובנה ב-Sample Editor.

VariAudio מותאם במיוחד לעבודה מול ערוצי שירה מונופוניים, ופותר בעיות אינטונצייה וטיימינג בקלות ופשטות כאילו היה MIDI.

כל זאת מתאפשר ע'י ניתוח וטרנסקריפציה של הקוו המלודי ברמת מעטפת המיקרו פיטץ' של כל תוו ותוו והתאמה לסולם ולטיימינג הרצוי ע'י פעולת קוונטייז (פרטנית או גלובלית).

ניתן לשלוט בנפרד על אורך וגובה התוו, וכן על אחוז הוויברטו.
כמו כן, אפשר לפצל תוו לכמה תווים בודדים ולעצב את כל המלודיה מחדש.

ניתן אף לייצא את התוצאה לתווי מידי, כולל המיקרו טונים (שמומרים למידע Pitch Bend) ולנגן אותם דרך כל כלי ווירטואלי או חומרה חיצונית אחרת שתומכת בפרוטוקול מידי.

• הבנת התצוגה:
כאשר נפתח הקלטת ווקל מונופונית בעורך האודיו ונקליק על Pitch & Warp או על Segments, האודיו ינותח ויופיע כבלוקים נפרדים בעלי אורך ופיטצ' שונים.
יתכן ויימצאו פערים מסויימים ללא בלוק, הללו מייצגים חלקים חסרי פיטצ' (לדוגמא נשימות) ואינם נלקחים בחשבון בעת ניתוח האודיו:


• שים לב: VariAudio תמיד יציג את המידע כמונו, גם אם מדובר בערוץ סטראופוני.

• התצוגה האנכית של הבלוק מייצגת את הפיטצ' הממוצע שלו, התצוגה האופקית מייצגת את הזמן והאורך:

• כאשר אנחנו במצב Pitch & Warp והזום מספיק גדול, ניתן לראות את הפיטצ' ואת אחוז הדיוק שלו בעזרת הסמן:

• המעבר הטונאלי בין הבלוקים מיוצג ע"י גרף מיקרופיטצ':


• חשוב לדעת :
- הפרוססים ופעולות העריכה הבאות, ידרשו אנאליזה מחודשת של האודיו,
  כלומר – הם יבטלו כל תיקון קודם שנעשה ב-VariAudio:

1. כל הפעולות מתפריט ה-Process או Select Process.

2. כל הפעולות מתפריט ה-Plug-ins או Select Plug-ins.

3. פעולות העריכה הבאות- Cut, Paste, Delete ו-Draw.


 כאשר ננסה לבצע את אחת מהפעולות הנ"ל לאודיו שכבר עבר שינויים
 ב-VariAudio, יפתח חלון האזהרה הבא:


 לפיכך, את כל הפעולות הנ"ל יש לבצע לפני עריכת האודיו ב-VariAudio,
 אחרת הם יאבדו.


• :Segments Mode
ברירת המחדל של VariAudio לא כוללת את החלקים הלא טונאליים בבלוקים.
כאשר נרצה לשנות את הפיטצ' של חלקים לא טונאליים אלו (כגון נשימות,  
הדהודים ועיצורים) יתכן ונצטרך לערוך את החלוקה מחדש, כדי לצרף את  
החומר הלא טונאלי אל תוך הבלוק.

- ב-Segment Mode ניתן לערוך את נקודת ההתחלה/הסיום של הבלוק,
  כמו כן ניתן לגזור/להדביק/להזיז/למחוק.

- כאשר אנו במצב Segment הרקע של הבלוקים יופיע כמפוספס.

- טיפ: ניתן לדלג בין מצב Pitch & Warp ו-Segments ע"י מקש Tab.


עריכות במצב :Segments
• שינוי נקודת ההתחלה/סיום
- הזז את העכבר לנקודת ההתחלה/הסוף של הבלוק וגרור:
 
- ניתן לגרור בלוק עד לבלוק השכן, בלוקים אינם יכולים לחפוף זה את זה.

• חיתוך בלוק
כאשר בלוק מכיל יותר מצליל אחד, ניתן לגזור אותו.
- הזז את הסמן אל חלקו התחתון של הבלוק, עד שהסמן יהפוך למספריים וגזור:

- ניתן לגזור את הבלוקים עד לערך מינימלי מסויים, מוגבל.

• הדבקת בלוק
כאשר שני בלוקים מכילים את אותו הצליל, ניתן להדביק אותם.
- עמוד מעל הבלוק הראשון עם הסמן ולחץ על Alt, עד שהסמן יהפוך לדבק, והקלק.

• הזזת בלוק אופקית
אחרי חיתוך הבלוק יתכן ונרצה להזיז אותו אופקית.
- הזז את הסמן אל חלקו העליון של הבלוק, עד שהסמן יהפוך לחץ כפול, הקלק וגרור.


• מחיקת בלוק
כאשר נרצה שהאודיו המקורי ינוגן, יתכן ונרצה למחוק בלוק. 
- סמן את הבלוק ולחץ על Backspace.


• דברים שחשוב לזכור לפני עריכת הבלוקים:
1. אם הבלוק החדש שנוצר יכלול חומר לא טונאלי, הוא ימחק.

2. כל עריכה של הבלוק מובילה לחישוב מחודש של הפיטצ' שלו, ותאפס מחדש
 כל שינוי הפיטצ' קודם.


לפיכך, כדאי לערוך את חלוקת הבלוקים לפני שמבצעים עריכות Pitch & Warp.


• Pitch & Warp Mode
במצב זה, ניתן לערוך את גובה ואורך כל בלוק, לתיקון זיופי פיטצ' וזמן.
שימוש עדין עד קיצוני בפיצ'ר זה, יתן תוצאות שונות, הנעות בין תיקון שקוף ועד אפקטים מיוחדים (כגון אפקט "שר" המפורסם) ועד לשכתוב מחודש של המלודייה.

- כאשר אנו במצב  Pitch & Warp הרקע של הבלוקים יהיה חלק.

- הזזת הפיטצ' יכלה להתבצע אך ורק תחת האלגוריתם Solo.
  אם לא נבחר בו, הוא יבחר אוטומטית בעת הזזת הפיטצ' (שורת אזהרה תיידע על כך).

- מגבלות הפיטצ' הם מ-5C עד 0E.

עריכות במצב :Pitch & Warp
• שינוי הפיטצ'
- עמוד מעל הבלוק הרצוי עד שהסמן יהפוך לכף יד, הקלק וגרור.

  כאשר הזום מספיק גדול, שם התוו ואחוז הדיוק שלו יוצגו על הבלוק:

- הזזת הפיטצ' יכלה להתרחש בשלשת האופנים הבאים:

1. ברירת המחדל - תזוזה בערכים קבועים של חצאי טונים.
2. הזזה יחסית – מקש Ctrl + גרירת הבלוק.

3. הזזה חופשית – מקש  Alt + גרירת הבלוק.
- ניתן לסמן יותר מבלוק אחד ולהזיז אותם ביחד.
- ניתן להזיז בלוקים ולזוז בניהם ע"י שימוש בחצים.


• Pitch Quantize
ניתן לבצע תיקון פיטצ' ללא גרירה, ע"י שימוש בסליידרים הבאים:

- שים לב: הסליידרים יהיו פעילים רק כאשר יבחר בלוק/בלוקים לעריכה.

• עריכות המיקרופיטצ':
לפעמים תיקון פיטצ' ברמת הבלוק אינו מספיק, ותידרש עריכה של המיקרופיטצ' הפנימי של הבלוק.

- הזז את הסמן אל הפינה הימנית/השמאלית העליונה של הבלוק עד שהסמן יהפוך 
  לחץ כפול.
  הקלק וגרור למעלה/למטה:


ניתן לערוך רק את תחילת/סוף מעטפת המיקרופיטצ' של הבלוק.
1. הזז את הסמן אל החלק המרכזי העליון של הבלוק עד שהסמן יהפוך ל-I.

2. הקלק בנקודה הרצוייה לסימון עוגן.

3. הזז את הסמן אל הפינה הימנית/השמאלית של הבלוק עד שהסמן יהפוך לחץ כפול.

4. הקלק וגרור למעלה/למטה:

5. לחיצה על Alt בעת הגרירה תתייחס לעוגן כנקודת ציר
במצב זה הטיית צד אחד למעלה תנמיך את השני למטה, ולהפך.
הסמן יופיע כחץ כפול אלחסוני:


ניתן למחוק את העוגן ע"י החזקת Alt + הקלקה עליו.

• Midi Input
ניתן לשנות את הפיטצ' מה-Input של מקלדת השליטה.

1. בחר את הבלוק הראשון, והדלק את הכפתור MIDI Input.

2. נגן את הפיטצ' הרצוי ממקלדת השליטה.


3. מצב ברירת המחדל – Still Mode ישאר על אותו הבלוק, עד שנבחר אחר ע"י העכבר/חצים:

4. ישנו מצב נוסף – Step Mode בו לאחר כל נגינת תוו מהמקלדת, הבלוק הבא יבחר אוטומטית.

ניתן להכנס למצב זה ע"י לחיצה על Alt + הקלקה על MIDI Input:

• עריכות Warp (זמן)
ניתן למתוח/לכווץ את הזמן של כל בלוק ובלוק, ובכך לתקן בעיות טיים.

- הזז את הסמן אל הדופן הימנית/השמאלית של הבלוק עד שהסמן יהפוך לחץ כפול
  וגרור:

- ניתן למחוק Warp Tab ע"י החזקת Shift + הקלק על ראש העמודה (המשולש הכתום).

- חשוב לזכור:
1. ל-Snap יש השפעה על הגרירה.
2. שינוי המשך של בלוק אחד ישפיעה על הבלוק השכן.


• Reset
תפריט זה מאפשר חזרה למצב ההתחלתי של האודיו לפני העריכות, בצורה טוטאלית או סלקטיבית.
האופציות השונות הן:
- Pitch Changes – ביטול שינויי הפיטצ' והמיקרוטונאליות בלבד.

- Warp Changes – ביטול שינויי הזמן בלבד.

- Pitch + Warp Changes – ביטול שינויי הפיטצ', המיקרוטונאליות והזמן.

- Reanalyze Audio – חזרה למצב הראשוני ברמת כל האודיו.


• Extract MIDI – Functions
ניתן לייצא את האנאליזה של האודיו למידי, לנגינה בכלי ווירטואלי או סינטי חיצוני.

1. אופציות הייצוא השונות הם:
- just Notes and no Pitchbend Data – רק תווים יבחרו לייצוא.

- Notes and Static Pitch-bend Data – תווים + מידע פיטצ'בנד סטטי 
  (אחוז הסטייה של הבלוק) יבחרו לייצוא.

- Notes and Continuous Pitchbend Data - תווים + מידע פיטצ'בנד 
  מדוייק בהתאם למעטפת המיקרופיטצ'.

- Pitchbend Range – גובל את טווח מידע הפיטצ'בנד בייצוא.

2. היעדים השונים לייצוא הם:

- First Selected Track – מידע המידי יצא אל הערוץ הנבחר.

- New MIDI Track – מידע המידי יצא אל ערוץ מידי חדש.

- Project Clipboard – מידע המידי יצא אל הקליפבורד וניתן יהיה להדביק 
  אותו בכל מקום ע"י פעולת  Ctrl+V סטנדרטית.

Groove Agent ONE

• מכונת תופים ווירטואלית בסגנון ה-MPC המפורסם של AKAI.
הכלי מיועד ליצירת מקצבים ובנייה מחדש של לופים קיימים.
Groove Agent ONE מציע תכונות חזקות ושימושיות לסימפול ונגינת דגימות.


Groups
• ל-Groove Agent ONE יש 128 פדים שמחולקים ל-8 קבוצות של 16 פדים.
המעבר בין הקבוצות מתבצע ע"י לחיצה על ה-Group הרצוי (1-8) מעל הפדים.

- כפתור מואר מעיד על הגרופ הפעיל.
- מסגרת אדומה מסמנת שהגרופ מכיל פד/פדים עם דגימות.


Pads
• כל פד ממופה לתוו מידי ספציפי, שמו מופיע בפינה הימנית העליונה של הפד.
ניתן לשנות את הכתובת ע"י לחיצה על קליק ימני מעל שם התוו ובחירת היעד  הרצוי. הטווח הוא מ-C2 עד 8G, סה"כ 128 תווים.

• כל פד יכל להכיל עד שמונה דגימות.

• שמו של הפד נקבע ע"פ הדגימה הראשונה שנגררת אליו.
ניתן לשנות אותו ע"י קליק ימני מעל השם הנכחי.
• מצב הפד מצויין ע"י הצבעים הבאים:
אפור – פד לא פעיל.
צהוב – פד פעיל (מתנגן).
ירוק – פד במצב עריכה.

• ניתן להשתיק פד ע"י קליק שמאלי+Shift (פד מושתק יצויין בשלט אין כניסה).


• מחיקת דגימה/דגימות נעשית ע"י גרירה אל הפח בתצוגת ה-LCD הווירטואלית.

• ניתן לגרור דגימות מפד לפד ומקבוצה לקבוצה.

- אם הפד שאליו גררנו את הדגימה תפוס, הפדים יתחלפו בניהם.

- ניתן לגרור את הדגימה ואת תוו המידי המשוייך אל הפד ע"י גרירה + Shift בעת 
   השיחרור.


• תכונה שימושית מאוד בזמן אודישן/בניית קיט:
ה-Velocity של הפד נחלש ככל שנקליק קרוב יותר לתחתית הפד ולהיפך.


• ניתן לקבע את ה-Velocity של כל הפדים ל-127 ע"י לחיצה על הכפתור-           


• ניתן למחוק את כל הפדים ע"י לחיצה על הכפתור-           

בכדי למנוע טעויות הכפתור מוגן מפני לחיצות פתע.
למחיקה יש להקליק+Shift, לאחר שהכפתור נדלק (צבע אדום) לחיצה נוספת תבצע את המחיקה.


Drag & Drop
• ניתן לגרור דגימות אל הפדים השונים ישירות מקיובייס, מהמקומות הבאים:
- MediaBay.
- Sample Editor(Regions).
- Project Window.
- Audio Part Editor.

- הדגימות ימוקמו אוטומטית בפד אליו הם נגררו.

- כדי לפרוס מספר דגימות בו זמנית לכמה פדים שונים, יש להקיש על Shift
  בעת הגרירה והשחרור.


Loop Slicing
• ניתן לחתוך לופ למרכיביו ולנגן אותם דרך GAO (פעולת Recycle). סדר פעולה:
חתוך את הלופ הרצוי למרכיביו (מומלץ להשתמש ב-Hit Points).
סמן וגרור את ה-Events שיצרת אל פד ב-GAO תוך לחיצה על Shift.
כפתור ה-Midi Export  באזור ה- Exchangeידלק. גרור אותו לחלון בפרוייקט.
 
נוצר קובץ מידי שמכיל את כל מרכיבי הלופ.
ניתן לעצב את הלופ מחדש כמידי.


Editing Sounds
תצוגת ה-LCD מכילה ארבע חלונות עם פונקציות עריכה שונות:


Play
תפריט זה מכיל את הפונקציות הבאות:
Volume – עוצמת הפאד.

Pan – צידוד הפאד.

Coarse – כיוון הפיטצ' בחצאי טונים, עד +/-12.

Cutoff – קביעת תדר החיתוך של הפילטר.

Q – קביעת הרזוננס של הפילטר.

Output – מכאן ניתן לבחור יציאה נפרדת לכל פאד מתוך 16 יציאות סטראופוניות.


Voice
תפריט זה מכיל את הפונקציות הבאות:
Mode – מאפשר לבחור את כיוון נגינת הדגימה (רוורס/רגיל).

Coarse – כיוון הפיטצ' בחצאי טונים, עד +/-12 (זהה לפונקצייה מתפריט ה-Play).

Fine – כיוון פיטצ' עדין (+/-100 Cent)

Mute Gr. – קבוצת השתקה (עד 8 קבוצות), שני פדים באותה קבוצה לעולם
לא יתנגנו יחד (טוב ליצירת הייהטים או Chokes וכו').

Tr. Mode – בחירה בין מצב One Shot ל-Key Hold:
במצב One Shot הדגימה תתנגן מתחילתה עד הסוף.
במצב Key Hold הדגימה תתנגן כל עוד נחזיק את הקליד.

Output – מכאן ניתן לבחור יציאה נפרדת לכל פאד מתוך 16 יציאות סטראופוניות.
(זהה לפונקצייה מתפריט ה-Play).

Filter
תפריט זה מכיל את הפונקציות הבאות:
Type – בחירת סוג הפילטר (Off, LP, HP, BP).

Cutoff – קביעת תדר החיתוך של הפילטר (זהה לפונקצייה מתפריט ה-Play).

Q – קביעת הרזוננס של הפילטר (זהה לפונקצייה מתפריט ה-Play).

Mod – קובע את אחוזי השפעת הוולוסיטי על תדר החיתוך (Cutoff)
Amplifier
תפריט זה מכיל את הפונקציות הבאות:
Volume – עוצמת הפאד (זהה לפונקצייה מתפריט ה-Play).

Pan – צידוד הפאד (זהה לפונקצייה מתפריט ה-Play).

Attack – קביעת ההתקף של מעטפת העוצמה.

Release – קביעת השחרור והדעיכה של מעטפת העוצמה.

Amp Mod – קובע את אחוזי השפעת הוולוסיטי על העוצמה.

Attack Mod – קובע את אחוזי השפעת הוולוסיטי על ההתקף (Attack).

REVerence


• רוורב בטכנולוגיית Impulse Response בתקן VST3, על כל יתרונותיו.
REVerence מגיע עם 70 דגימות חללים שונות וביכלתו לחקות מגוון רחב של חללים אקוסטיים. בנוסף, ניתן להשתמש בדגימות חיצוניות.
תצוגות ה-Waveform, ה-Spectrograph וה-EQ המובנה, מחמיאים לממשק העבודה הזמין והברור ומאפשרים שליטה על הפרמטרים הדקים ביותר:
Reverse, Tail, Decay, Cut, Offset ו- Early Reflectionsועוד...

• טעינת פריסטים והפרמטרים השונים:
פריסט הוא שילוב של דגימה (IR) ופרמטרים נוספים כגון מאפייני הרוורב, EQ, תמונה ועוד.

• הפרמטרים של הרוורב

- AutoGain – פונקצייה זאת מבצעת נורמליזצייה אוטומטית לדגימה (Normalize).

- Reverse –  הופך את הדגימה מהסוף להתחלה.

- Pre-Delay – משך הזמן בין הסיגנל היבש לתחילת הרוורב.
  ערכים גבוהים מייצרים תחושת חלל גדול יותר.

- Time Scaling – משך ההדהוד.

- Size – גודל החדר הווירטואלי.

- Level – עוצמת הרוורב.

- ER Tail Split – קביעת הפיצול (זמן) בין ההחזרים המוקדמים וזנב הרוורב.

- ER Tail Mix – יחסי העוצמה בין ההחזרים המוקדמים לזנב הרוורב.

- Rear – קובע את הפיצוי הזמן לערוצים האחוריים (רלוונטי לסראונד בלבד).


 
• תצוגת הדגימה והפרמטרים השונים:

- Play Button/Time Scaling Wheel – ה-Play משמש לאודישן של הדגימה.
   החוגה משמשת לקביעת משך הרוורב.
- Time Domain – חלון זה מציג את דגימת ה-IR.
- Spectrogram – חלון זה מציג את ניתוח ספקטרום התדרים של הדגימה.
 
- Information – חלון זה מציג מידע על הדגימה, כגון: שם, אורך, מספר
  ערוצים ומידע נוסף.

- Active Impulse Trimming – הדלקת כפתור זה מאפשרת לערוך את נקודת
  הסיום וההתחלה של הדגימה.

- Trim Slider – כאשר האופצייה הנ"ל דלוקה, הסליידרים משמשים לקביעת
  נקודות ההתחלה והסיום.


• תצוגת האיקיו והפרמטרים השונים:

- EQ cure display – חלון זה מציג את עקומת האיקיו ואת הפרמטרים שלה.
  ניתן לשנות את הפרמטרים השונים גם על ידי גרירה מתצוגת העקומה.

- Active EQ – הפעלת האיקיו.

- Low Shelf On – הפעלת ה-Low Shelf Filter.
- Low Freq – קביעת תדר ההנחתה/הגברה של ה-Low Shelf Filter.
- Low Gain – עוצמת החיתוך/הדגש של ה-Low Shelf filter.


- Mid Peak On – הפעלת ה-Mid Peak Filter.
- Mid Freq – קביעת תדר ההנחתה/הגברה של ה-Mid Peak Filter.
- Mid Gain – עוצמת החיתוך/הדגש של ה-Mid Peak Filter.

- Hi Shelf On – הפעלת ה-Hi Shelf Filter.
- Hi Freq – קביעת תדר ההנחתה/הגברה של ה-Hi Shelf Filter.
- Hi Gain – עוצמת החיתוך/הדגש של ה-Hi Shelf Filter.


• טעינת תמונות והפרמטרים השונים:


ניתן להוסיף עד חמש תמונות לכל תכנית, להמחשת אופי הדגימה והסאונד הדגום.

- add – פותח את הדפדפן לייבוא התמונה (הפורמטים הנתמכים הם jpg ו-png).

- next – אם לתכנית הנבחרת יש כמה תמונות, ניתן לדפדף בניהם מכאן.

- remove – מחיקת התמונה העכשווית מהתכנית (לא מהדיסק הקשיח).

• Output

- Output Activity Indicator – תצוגת עוצמת ה-Output.

- Output Slider – קביעת עוצמת ה-Output.

- Out – עוצמת ה-Output בהתאם למיקום ה-Slider, או ע"י כיול 
  עצמאי.

- Mix – קביעת יחסי ה-Wet/Dry.

Pitch Correct

• פלאג זה מתמחה בגילוי, יישור ותיקון אוטומטי של בעיות אינטונצייה באודיו מונופוני, בזמן אמת.
הפלאג יודע לשמר את ה-Formants המקוריים של האודיו, ובכך מאפשר תיקון פיטצ' ללא אפקט ה"מיקי מאוס" הידוע, או לחלופין, בשימוש יצירתי, ליצור שלל אפקטים מיוחדים כגון קולות לא טבעיים, קולות רקע, דיבור רובוטי וכו'.


• בתצוגת, האודיו המקורי מופיע בכחול, האודיו שעבר תיקון מופיע בכתום:


• הפרמטרים השונים:
Correction Speed – המהירות שבא הסיגנל יתוקן.
ערכים גבוהים מייצרים מעברים פחות טבעיים (אפקט "שר").

Correction Tolerance – פרמטר זה קובע עד כמה תיקון הפיטצ' יהיה חלק. ערכים גבוהים מייצרים סאונד פחות טבעי.

Correction Transpose – שינוי הפיטצ' בחצאי טונים (+/- 12).

Scale Source – ישנן שלש אפשרויות לבחירת הסולם לתיקון האוטומטי:

1. Internal – במצב זה נפתח תפריט נוסף מימין ובו ניתן לבחור את סוג הסולם (מאז'ור, מינור, כרומטי או Custom) ואת השורש שלו.
בכל סוגי הסולמות, סימני ההתק הרלוונטיים יופיעו על תצוגת הקלידים.
במצב Custom ניתן לבנות את הסולם ע"י הקלקה על הקלידים הרלווטיים בתצוגת הקלידים.

2. External MIDI Scale – תיקון האודיו יעשה ממקלדת השליטה, הערוץ המידי או מהמקלדת הווירטואלית. מצב זה תוחם את התיקון לאוקטבה אחת בלבד.


3. External MIDI Note – כנ"ל, אך מצב זה לא תוחם את התיקון לאוקטבה אחת בלבד, ניתן לנגן כל פיטצ' בכל גובה.

Formant Shift – שינוי הפורמנט (מאפיינים) של הסיגנל.

Formant Optimize – מכאן ניתן לומר לפלאג מה סוג האות שהוא מעבד:
כללי (ברירת המחדל), גבר (פיטצ' נמוך) או נקבה (פיטצ' גבוה).

Formant Preservation – כאשר כפתור זה מכובה, הפורמנט יעלה וירד בהתאם לתיקון הפיטצ' ובכך יאבד את אופיו הטבעי.

Master Tuning – כיוון עדין של הפלט הסופי (מיקרו טיונינג).

LoopMash

Loop Synthesizer זה מציע דרך חדשנית ואינטואיטיבית למניפולציית
לופים וביטים, ומעודד יצירת מקצבים מקוריים וחדשניים.

מנוע הסינטזה והניתוח של LoopMash (שפותח בשיתוף פעולה עם Yamaha) מזהה אלמנטים מקבילים בין הלופים הקצביים השונים, ויוצר מהם Mash-ups מסונכרנים לטמפו של הפרוייקט, והכל ע'י פעולת Drag & Drop פשוטה מה-MediaBay או מחלון הפרוייקט, אל תוך LoopMash.

ניתן למזג בקלות בין הלופים שמגיעים עם LoopMash לבין לופים מקוריים ליצירת שלל ווריאציות חדשות.

ל-LoopMash  יש Live Performance Mode שהופך אותו לכלי אינטואיטיבי ומוסיקלי לעבודה בלייב, עם תמיכה בסצנות משתמש מרובות ואוטומצייה מלאה.


• עקרון הפעולה של LoopMash:
- LoopMash משתמש בלופ אחד כ-Master Loop.
  לופ זה עובר אנאליזה ומנותח למרכיביו העיקריים (טמפו, קצב, גוון, ספקטרום וכו').

- לאחר האנאליזה הלופ יחתך לשמיניות.

- כאשר נייבא לופים נוספים גם הם ינותחו ע"פ אותם עקרונות.

- במהלך הפלייבק, LoopMash ינגן את החתיכות אשר אופיים האקוסטי
  (בהתאם לאנליזה) תואם את החתיכות של ה-Master Loop.
 
כתוצאה מהתהליך הנ"ל, LoopMash יוצר לופ חדש, אשר אופיו האקוסטי תואם    
את ה-Master Loop, אך מרכיביו יהיו שונים.


• הבנת התצוגה

- "סליידר הדמיון" יקבע איזה חלקים מהלופ ישתתפו בלופ הסופי.
- ככל שנגרור אותו יותר ימינה, תהיה ללופ יותר עדיפות בפלייבק הסופי.

- ככל שהחתיכה מופיעה ימינה יותר על "סליידר הדמיון", כך היא תואמת יותר
   את החתיכה הפעילה ב-Master Loop, והיא תופיע כבהירה יותר על ציר הלופ,
   מוקפת בקוו לבן משני צדדיה:


• ייבוא לופים ופונקציות נוספות:
- ניתן לייבא לופ אל תוך הפלאג ע"י פעולת Drag & Drop פשוטה מחלון 
  הפרוייקט, מה-MediaBay, מה-Sample Editor, מה-Pool או מהאקספלורר.

- גרירת לופ לערוץ מאוכלס, תחליף את הלופ הישן בחדש.

- הקלקה על חתיכה תנגן אותה (Audition). 
- ניתן לעשות טרנספוזייה לערוץ ע"י הקלקה על כפתור ה-Set Transpose 
  (בסוף הערוץ) ובחירת מרווח.
  אם הפונקצייה  Slice Timestretch לא פעילה בחלון ה-Edit  של הפלאג, 
  הטרנספוזייה תשנה גם את המהירות.

- למחיקת לופ הקלק ימנית ובחר ב-Remove From Track.

- כל ערוץ יכל להכיל עד 32 חתיכות.

- ניתן לשנות את אורך הלופ של ה-Master Loop ע"י גרירת הסוגריים בחלקו העליון
  של החלון.

• :Transport Controls
- Play – מתחיל/עוצר את הפלייבק.

- Locate – מקפיץ את הפלייבק לתחילת הלופ.

- Step – עובר בין החתיכות של הלופ הסופי אחת אחת, שמאלה/ימינה.

- Sync – כאשר כפתור זה פעיל, LoopMash יסתנכרן לפרוייקט.

- Tempo – כאשר ה-Sync מכובה, לחיצה על כפתור זה תעתיק את הטמפו 
  של ה-Master Loop אל הטמפו הכללי של LoopMash.

• The Edit Page:
האפשרויות הבאות משפיעות על הפלייבק של LoopMash:
- Number Of Voices – כמות החתיכות שיכלו להתנגן במקביל (פוליפונייה).

- Voices per Track – הגבלת/הרחבת מספר החתיכות שיכלו להבחר מלופ אחד.
  הגבלת פרמטר זה תיצור גיוון יותר גדול בתוצר הסופי של הפלאג.


- Slice Selection Offset – מאפשר לחתיכות פחות תואמות להשתתף בלופ הסופי.
  פרמטר זה משפיע על כל הערוצים.

- Random Slice Selection – מוסיף גורם ראנדומאלי לבחירת החתיכות.
  פרמטר זה משפיע על כל הערוצים.

- Slice Quantize – ככל שנזיז את סליידר זה ימינה, נכמת את החתיכות יותר ויותר
  לערכי זמן של שמיניות.

- Staccato Amount – מקצר את האורך של החתיכות, ליצירת אפקט Staccato.
 
- Slice Timestretch -  כאשר כפתור זה לחוץ, כאשר נחולל טרנספוזייה על
   הערוצים, מהירות הפלייבק של החתיכות תשמר.

- Dry/Wet Mix – קובע את הייחס בין ה-Master Loop המקורי ללופ שנוצר בפלאג.
 
• Scenes & Performance Page:
- בחלון זה ניתן לשמור את השינויים והעריכות שנעשה.

- מתחת לערוצים יש 12 פדים, בכל פד ניתן לשמור סצנה שמכילה עד 8 ערוצים ואת 
  ההגדרות שלהם.


- כלומר, סה"כ ניתן לשמור עד 96 ערוצים שונים לאורך 12 הסצנות השונות:

• הפרמטרים השונים:
- Scene Pad 1-12 – פדים ריקים יופיעו בשחור, פדים מאוכלסים באפור,
  והפד נפעיל יופיע בלבן.

- Store Scene – לשמירת סצנה הקלק על כפתור זה ובחר את הפד הרצוי לשמירה.

- Empty Scene – למחיקת סצנה הקלק על כפתור זה ובחר את הפד הרצוי
   למחיקה.
- Jump Intervals – קובע את מרווח ההמתנה לפני הקפיצה בין הסצנות השונות.

- MIDI Control – אם יש לך מקלדת שליטה, ניתן לדלג בעזרתה בין הסצנות
   השונות. פדים 1-12 מקבילים לתווים B-C בכל האוקטבות.


חשוב לזכור: אם דילגת מסצנה בלי לשמור אותה קודם היא תימחק!

VST Expression

Articulation & Expression
• שני מושגים אלו מגדירים איך צליל מסויים נשמע, כלומר איך הוא מנוגן ע"י כלי מסויים.
הגיה והבעה מתייחסים לעוצמת הנגינה (פורטה/פיאנו) ו/או לגובה הצליל (טרמולו/טריל).

דוגמא: האם כינור מנוגן ע"י קשת (Bow) או ע"י אצבעות (Pizzicato),
האם חצוצרה מתנגנת עם סורדינו (מושתקת) או פתוחה וכו'.


Directions & Attributes
• ארטיקולציות מתחלקות לשתי קבוצות עקריות:
1. Directions – הוראות שתקפות מרגע נתינת ההוראה עד שתינתן הוראה חדשה, כלומר הן רלוונטיות למתחם שלם של תווים או אפילו ליצירה שלימה ולא לתוו יחיד (לדוגמא Pizzicato).

2. Attributes (תכונות) – הוראות שתקפות לגבי תוו יחיד.
לדוגמא Accent (דגש), Staccato (קופצני/קצר) וכו'.

• כאשר אנו עובדים עם MIDI, ארטיקולציות אלו צריכות לבוא לידי ביטוי כסאונדים שונים.


ניתן לחולל את שינוי הסאונד הרצוי ע"י שימוש בפקודות/סוגי המידע הבאים:

1. Program Change – פקודה זו מורה לכלי הווירטואלי לעבור מסאונד אחד לאחר.
בהתאם לכלי, ניתן להשתמש בה לשינוי ארטיקולציה.

2. MIDI Channel – כלים מרובי ערוצים (Multi-timbral) יכלים להכיל ארטיקולציות שונות בערוצים השונים. ניתן לעבור בניהם ע"י בחירת ערוץ ה-MIDI שמכיל את הארטיקולציה הרלוונטית.

3. Key Switch – ישנם סמפלרים שמשתמשים בקלידים מסויימים כטריגר להחלפת הארטיקולצייה.

4. MIDI Editing – ניתן ליצור ארטיקולציות ידנית ע"י הגדרת אורך או עוצמה לארטיקולצייה.


Expression Maps
• מפות הבעה הן כלי רב עוצמה בעבודה מול ארטיקולציות מרובות בפרוייקט.
ניתן לבחור מפה רלוונטית מהאינספקטור של ערוץ המידי/האינסטרומנט.
במפות אלו ניתן לפרט את מיפוי הארטיקולציות וההבעות המוסיקליות של הכלי המוסיקלי ע"י שימוש בכל הפקודות וסוגי המידע שצויינו מקודם.

בפועל זה מתבצע כך:
כאשר נבחר מפת הבעה לערוץ מידי/אינסטרומנט, הארטיקולציות ייושמו אוטומטית בעת הפלייבק.
קיובייס מזהה את הוראות הביצוע ומחפש את הסאונד הרלוונטי שמתאים לקריטריון הנבחר במשבצת הסאונד במפת ההבעה.

כאשר משבצת הסאונד נמצאה, יתכנו אחד/כמה מהדברים הבאים:
- יבחר סאונד שונה ע"י פקודת Program Change.
- יבחר ערוץ מידי אחר.
- יבחר סאונד שונה ע"י פקודת Key Switch.
- התוו הנכחי ישתנה, לדוגמא ארכו/עצמתו.

• כאשר לא נמצאה משבצת סאונד מתאימה לארטיקולצייה, תבחר אחת שהכי מתאימה ע"פ חוקיות והעדפה מוגדרת מראש (עיין למטה ב-Groups).

• כאשר נכניס ארטיקולציות לקטע מידי עלינו לדאוג שהמפה תבחר את הארטיקולצייה הנכונה בכלי הווירטואלי.

• מפות הבעה גם מאפשרות לקשר בין הארטיקולציות השונות לקלידים במקלדת השליטה, ובכך בעצם ליצור Key Switches.


• מפות הבעה שימושיות במקרים הבאים:
1. כאשר נרצה לשנות ארטיקולציות ישירות מעורך המידי (במיוחד ב-Score Editor) מבלי הצורך להקליט קודם מידע מידי.

2. כאשר נרצה תוך כדי נגינה לדלג בין הארטיקולציות השונות ולהקליט אותן (Key Switches).

3. כאשר נפתח פרוייקט שהשתמש בספריות חיצוניות שאין לנו, נוכל להתאים אותו במהירות לספריית הסאונד שלנו.

• מפות הבעה יכולות להישמר כחלק מ-Track או VST Preset או להישמר עצמאית.
הזמינות של המפות בקיובייס נקבעת ע"פ שיטת השמירה שלהן.

• הסיומת VX מעידה על Track Preset או VST Preset שעושה שימוש בכלי מרובה ארטיקולציות או/ו במפת הבעה.
כנ"ל לגבי הטקסט HSO עם סיומת VX אשר מעיד על סאונד מרובה ארטיקולציות מספריית Halion Symphonic Orchestra.

VST Expression בחלון הפרוייקט:
• התצוגה הבאה זמינה בתפריט האינספקטור של ערוץ המידי/האינסטרומנט:


התצוגה הזו מאפשרת לראות את הארטיקולצייה הנבחרת והיא יעילה במיוחד כאשר מחליפים ארטיקולציות תוך כדי נגינה בלייב.

VST Expression ב-Score Editor:
• בעורך התיווי, אפשר ליישם ארטיקולציות ע"י שימוש בתיווי מסורתי מקובל.
ישנה לשונית מיוחדת באינספקטור הסמלים שמכילה את כל סמלי הארטיקולצייה של המפה הפעילה:

כדי להכניס סמל, בחר אותו בלשונית הארטיקולציות והקלק על המקום הרצוי בתווים.
מחיקה מתבצעת ע"י בחירה ו-Delete או Backspace.

• בחלון ה-Preferences>Scores>Colors for Additional Meanings ניתן לבחור צבע לסמלי הארטיקולצייה, על מנת שיהיה ניתן לאתר אותם בקלות.

• פרט לכך, עריכת סמלי הארטיקולצייה זהה לכל עריכת סמלים סטנדרטית ב-Score Editor.

VST Expression בשאר עורכי המידי:
• בשאר עורכי המידי ובהנחה שהזום האנכי מספיק גבוה, הארטיקולצייה תופיע על התווים עצמם. כמו כן, ניתן לערוך את הארטיקולציות בשדירת ה-Articulations היעודית בחלון ה-CC:

• הכנסת הוראת ביצוע רציפה (Direction) נעשית ע"י בחירת העיפרון או לחיצה על Alt והקלקה בשורת הארטיקולצייה והמיקום הרצויים.
למחיקה יש להשתמש במחק או לבחור את הקטע הרצוי וללחוץ Delete או Backspace.

• הכנסת תכונה ספציפית לתוו מסויים נעשית ע"י בחירת העיפרון או לחיצה על Alt
והקלקה בשורת הארטיקולצייה הרצוייה, בקוו ההתחלה של התוו הרצוי.
למחיקה יש להקליק על האירוע הרצוי עם העיפרון/מחק.
זהירות: Delete או Backspace ימחקו גם את התוו עצמו.


VST Expression ב-Info Line:
• כאשר נבחר תוו מסויים, בשדירת האינפורמצייה נמצא את התפריט – "Articulations".
תפריט זה יציג את הארטיקולצייה הנכחית של התוו (אם ישנה) ויאפשר בחירת ארטיקולצייה חדשה/מחיקת הנכחית (מחיקה מתבצעת ע"י בחירת הארטיקולצייה הפעילה שוב).

ניתן ליישם זאת על תוו בודד/קבוצת תווים.
הערה: בתפריט זה ניתן לבחור בהוראות Attributes בלבד, לא ב-Directions.


יצירת Expression Map

מתחם ה-Expression Maps:
1. בחר ב-VST Expression Setup מתפריט ה-VST Expression באינספקטור של הערוץ.
ניתן להגיע לאותו חלון ע"י כניסה ל-VST Expression Setup מתפריט המידי.

2. בחר ב+ בצידו השמאלי של החלון (תחת הכותרת "Expression Maps") ותן שם למפה החדשה.

3. ניתן לשמור את המפה שיצרנו/לטעון מפה אחרת ע"י Load/Save.
ניתן לטעון הרבה מפות וכולם יהיו זמינות בפרוייקט.

4. Latch Mode – כאשר פונקצייה זו פע ילה, הארטיקולצייה תתחלף רק כאשר אחרת תבחר.

5. Root Note – מכאן אפשר לקבוע את הקליד הראשון של פונקציית ה-Remote (הסבר בהמשך).
שימושי במיוחד להעברת כל הטריגרים ביחד למעלה/למטה במקלדת.

6. Set Remote Keys – מכאן אפשר לקבוע את הקליד הראשון של ה-Remote והאם
שאר קלידי ה-Remote יעלו ממנו כרומטית/רק הקלידים הלבנים/השחורים.


מתחם ה-: Sound Slots
• לכל ארטיקולצייה יש Sound Slot אליו היא מתייחסת ולהיפך.
 
1. לאחר הגדרת המפה החדשה, נוספה משבצת סאונד אוטומטית לאיזור ה-Sound Slots במרכז החלון. המשבצת הראשונה משמשת כברירת המחדל.

2. הקלק בעמודת הארטיקולצייה הראשונה- Art. 1 ובחר בארטיקולצייה הרצוייה.
במקביל, נוצרה כניסה חדשה בחלון Articulation בפינה הימנית התחתונה.
שמות הסלוטים נקבעים אוטומטית ע"פ שם הארטיקולצייה שנבחרה, אך ניתן לשנות אותם ידנית.

3. ליצירת ארטיקולצייה מורכבת מכמה ארטיקולציות בודדות, הוסף עוד ארטיקולציות בעמודות הנוספות (Art. 2-4, להסבר עיין ערך Groups למטה).

4. בעמודה Remote ניתן לבחור Key Switch שישמש כטריגר להפעלת משבצת הסאונד הנכחית בעת הנגינה. הפיטצ' הנבחר יופיע ליד הארטיקולצייה שלו באינספקטור.
אם אין בכוונתך להשתמש במקלדת שליטה אין צורך להגדיר את העמודה הזאת.

5. לחץ על ה+ בפינה השמאלית העליונה של מתחם ה-Sound Slots להוספת משבצת סאונד נוספת וחוזר חלילה ע"פ הצורך.


מתחם ה-:Output Mapping
• במתחם זה, נמפה את משבצות הסאונד שיצרנו אל הכלי הווירטואלי.
הפרמטרים הבאים זמינים:

 שלשת הפרמטרים הראשונים מסתמכים על הכלי הווירטואלי:
- 1st/2nd Key Switch – אם לכלי הווירטואלי יש Key Switches ניתן לבחור עד שני מתגים שילחצו במקביל.

- Program – מכאן ניתן להכניס פקודת Program Change שתישלח לכלי הווירטואלי, על מנת שהוא יעבור לארטיקולצייה הרצוייה.

- Channel – מכאן ניתן להגדיר לאיזה ערוץ מידי לעבור, בהנחה שהוא מכיל את הארטיקולצייה הרצוייה.
ארבעת הפרמטרים האחרונים יוצרים ארטיקולצייה ע"י מניפולציית המידע שנוגן:

- Length – הגדרה זו יוצרת בעצם את הארטיקולצייה ע"י קיצור אורך התוו ע"פ האחוז הנבחר. שימושי ליצירת Staccato/Tenuto מלאכותי.

- Velocity – הגברת/הנמכת עוצמת הארטיקולצייה. יכל לשמש ליצירת Accent מלאכותי.

- Min. Velocity – יתנגנו רק דגימות מעל Velocity הנבחר.
טוב לכלי ווירטואלי בו עוצמות מסויימות ומעלה מכילות ארטיקולצייה שונה.

- Transpose – מתאים לכלים הווירטואלים שממפים את הארטיקולציות השונות באוקטבות שונות.


מתחם ה-Articulations:
• במתחם זה מוצגות כל הארטיקולציות שבחרנו עבור משבצות הסאונד.
  ניתן לשלוט מכאן על התכונות הבאות:

- Art. – מכאן נבחר האם הארטיקולצייה תוצג בעורך המידי כסמל או כטקסט. ניתן לבחור סמל מתפריט הסמלים או להכניס טקסט ידנית.

- Type – מכאן נרבע האם הארטיקולצייה היא תכונת תוו בודד (Attribute)
  או הוראת ביצוע רציפה (Direction).

- Description – מכאן ניתן להכניס טקסט שמתאר את הארטיקולצייה.

- Group – בחירת הקבוצה (עיין למטה) או את חשיבות הסמל.


Groups
• ניתן לחלק את הארטיקולציות שיצרנו לאחד עד ארבע קבוצות.
  לקבוצות שני תפקידים עיקריים:

1. ניתן להשתמש בקבוצות אלו כדי ליצור ארטיקולציות מורכבות מהוראות ותכונות שונות. דוגמא: לנגן ב-Arco וגם בסטקטו וגם בדגש.

יש ארטיקולציות שאינן יכולות להתנגן יחדיו במציאות, לדוגמא: כינור לא יכל לנגן בקשת ובפיציקטו בו זמנית, לכן מיקומן של הארטיקולציות הללו באותה קבוצה.
ארטיקולציות ששוכנות בתוך קבוצה אחת לא יכולות להתנגן ביחד ובכך נמנע מצב שלא מתאפשר במציאות.

2. הקבוצות מייצגות את החשיבות המוסיקלית, כלומר קבוצה מספר אחת (Art. 1) חשובה יותר משתיים, שלש וארבע.

היררכיה זו חשובה למקרה בו אין ארטיקולצייה מסויימת בסאונד הנבחר.
דוגמא:

- הוספנו לתוו Staccato ו-Accent.
- במפת ההבעה ה Staccato-מוגדר בקבוצה שתיים וה- Accentבשלש.
- עם זאת, לכלי הווירטואלי אין דגימות שמתאימות ל-Accent.
במצב זה, קיובייס תחפש Staccato ותתעלם מה-Accent.


• חשוב מאוד: שמור את מפת ההבעה לאחר שסיימת.

Note Expression

Note Expression היא שיטה מאוד נוחה וחדשנית לעריכת שלטי מידי בקיובייס.
שלא כמו ב-Controller Lane הסטנדרטי של ה-Key Editor,
 Note Expressionמאפשרת להציג ולערוך את שלטי המידי על התוו עצמו:


בשיטה זאת, התוו ושלטי המידי שלו מתפקדים כיחידה עצמאית אחת.
כל פעולת עריכה כגון שכפול, מחיקה, העתקה, הזזה וכו', תזיז את מידע המידי הרלוונטי עם התוו עצמו.

כאשר עובדים עם Note Expression, חשוב לעשות הבחנה בין VST 3 Controllers ל-MIDI Controllers.


VST 3 Controllers
שלטים אלו נקבעים ע"פ הכלי הווירטואלי עצמו, מכאן שפרמטרים שונים יהיו זמינים בהתאם לכלי בו נשתמש.

שלא כמו MIDI Controllers, VST 3 Controllers עובדים ברמת התוו
הבודד (Note Specific) ולא ברמת ערוץ המידי (Channel Specific),
מה שפותח עולם שלם של אופציות, שלא היו אפשריות עד כה בעבודה עם חומר פוליפוני.

כמו כן, פקודות בתקן VST 3 לא מוגבלות לרזולוציה של 0-127, מה שמאפשר עבודה
ברמה מדוייקת יותר מזאת של תקן המידי הסטנדרטי.

בכדי לעבוד עם VST 3 Controllers, הכלי הווירטואלי חייב לתמוך בטכנולוגייה הזאת.

נכון לזמן כתיבת הסקירה הזאת, הכלי היחיד שמאפשר זאת הוא HALion Sonic
ואחיו הקטן HALion Sonic SE, שמגיע עם קיובייס 6.

MIDI Controllers
אחת המגבלות המובהקות של MIDI היא שכל הפקודות (פרט ל-Poly Pressure) עובדות ברמת הערוץ ומשפיעות על כל הכלי.
ולכן חשוב להבין שכאשר נעבוד עם Note Expression עם MIDI Controllers סטנדרטיים, ארטיקולצייה ברמת התוו בודד תשפיע על כל צליל אחר שיתנגן באותו הזמן, באותו הערוץ.

MIDI Controllers לא מנצלים את היכולת הפוליפונית של Note Expression,
ולכן מומלץ להמשיך לעבוד מולם ב-Controller Lane הסטנדרטי.


עבודה עם Note Expression
נתחיל בלחיצה על הכפתור "Show Note Expression Data" ב-Key Editor.
כפתור זה נותן פידבק וויזואלי לכל המתרחש בגזרת ה-Note Expression.
ניתן אף לווסת את גודל התצוגה בסליידר שליד הכפתור:

ניתן להקליט ולערוך מידע Note Expression בדרכים הבאות:
- הקלטת התווים ומידע Note Expression בלייב.

- שיכתוב מידע קיים באחר, ע'י הקלטת Overdub בעת הפלייבק.
(יפורט בהמשך)

- הוספת מידע ע'י שימוש בכפתור "Note Expression MIDI Input".
(יפורט בהמשך)

- ציור ידני של המידע ע'י שימוש בעורך ה-Note Expression.
(דבל קליק על התוו, ועריכה בעזרת ה-Scaling Tool)
לשונית ה-Note Expression
לפני תחילת העבודה יש צורך בבחירת הפרמטרים הרצויים בלשונית
ה-Note Expression ב-Key Editor:


1. בחלק העליון של התפריט נגדיר איזה פרמטרים יופיעו/יוסתרו בתצוגת התווים.
הפילטר הזה יעיל כאשר עובדים מול כמה פרמטרים במקביל ורוצים לראות רק פרמטר אחד או כמה מהם ברגע נתון.

ריבוע מלא = הפרמטר יופיע בתצוגה.
ריבוע ריק = הפרמטר לא יופיע בתצוגה.

קליק על הכותרת של הפילטר פותחת תפריט עם אופציות הסינון הבאות:

Show only used parameters
פקודה זו תציג את כל הפרמטרים שכבר נעשה בהם שימוש.
ניתן לזהות פרמטר בשימוש ע'פ הסימון *.

Make all Parameters visible
פקודה זו תציג את כל הפרמטרים שישנם, עם/בלי שימוש.

Make only edited Parameters visible
פקודה זו תציג רק את הפרמטר שכרגע בעריכה.

Load MIDI Input assignment
טעינת תבנית הגדרות מיפוי לשלט מידי חיצוני.

Save MIDI Input assignment
שמירת כל הגדרות המיפוי שיצרנו כתבנית.

MIDI Controller Setup
בתפריט זה נגדיר איזה MIDI Controllers יוצגו בתפריט ואיזה לא יופיעו.


2. בחלק האמצעי נמצאות ההגדרות לפרמטר הנבחר (בחלק העליון):

Parameter name and color selector
בריבוע הצבעוני מגדירים צבע לפרמטר.
הצבע יופיע באינספקטור ובתצוגת התווים.
 
MIDI assignment field and pop-up menu
באיזור זה ממפים את הפרמטר לשלט חיצוני כגון מקלדת שליטה.
ניתן לעשות זאת ידנית מהתפריט או אוטומטית ע'י לחיצה על כפתור ה-L (Learn),
והזזת השלט הרצוי במקלדת השליטה.

Parameter range controls (Min/Max)
 מכאן ניתן לתחום את טווח הפעולה המינימלי והמקסימלי של הפרמטר.

3. בחלק התחתון נמצאות הגדרות כלליות:

1. MIDI as Note Expression
כאשר כפתור זה לחוץ, מידע MIDI CC נכנס יוקלט כמידע Note Expression.

2. Overdub
כאשר כפתור זה לחוץ, ניתן לשכתב מידע Note Expression קיים.
לא ניתן להקליט תווים חדשים.

3. Latch Buffer
לאחר שמיפינו את הפרמטרים השונים אל מקלדת השליטה, פונקציית ה-Latch מאפשרת לבחור מראש את עוצמת הפרמטר הרצויה ממקלדת השליטה,
ולהקליט אותה ישירות (במצב Overdub בלבד) לתוך התפקיד.

פונקצייה זאת יעילה כאשר נרצה לבחור מראש ערך מדוייק עבור הפרמטר,
לפני שנתחיל את ההקלטה עצמה.

כפתור ה-Reset מאפס את באפר הקלטת ה-Overdub:

הקלטת Note Expression במצב MIDI input
דרך נוספת להקליט מידע NE היא ע'י לחיצה על כפתור ה-Note Expression MIDI Input בתפריט ה-Key Editor, בחירת התוו הרצוי, והזזת השלט במקלדת השליטה:

רוצים לדעת עוד על לימודי קיובייס Cubase? צרו קשר באמצעות האתר או בטלפון : 1-700-500-881 וצוות יועצי הלימודים של מכללת BPM ישמחו לענות לכם על כל שאלה ולתת לך את המידע הדרוש


:
:
:
:
...Loading...


בחר סוג חיפושselect
בחר קטגוריהselect
בחר תת קטגוריהselect